Stratēģijas programmas

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

– Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam 

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

– Daugavpils rajona nodarbinātības stratēģija
– Daugavpils novada Jaunatnes politikas stratēģija 2018.-2024.gadam
– Par Amatu un radošās izglītības centra “Vaboles muiža” infrastruktūras attīstības koncepciju 2014.-2016.gadam
– Par Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmas apstiprināšanu
– Par grozījumiem Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmā
– DAUGAVPILS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒGIJA 2015.-2030.GADAM
– Par objekta darbības stratēģijas tūrisma kontekstā “Slutišķu sādža Daugavas lokos” 2017.-2025.gadam apstiprināšanu
– Pielikums
– Titullapa
– Par Daugavpils novada pašvaldības ceļu vidējā termiņa attīstības programmas 2019.– 2021.gadam apstiprināšanu
– Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “TAKA” (tūrisma, atpūtas un kultūras aģentūra) vidēja termiņa attīstības stratēģija 2018. – 2020.gadam
Daugavapils novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam