Simbolika

Augšdaugavas novadā top jaunais ģerbonis:


Patlaban lietojumā esošā simbolika:

Mazais valsts ģerbonis tiek izmantots pārejas periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz brīdim, kad tiks apstiprināts jaunais Augšdaugavas novada pašvaldības ģerbonis.


Pagastu un pilsētu ģerboņi

Ilūkste

Demenes pagasts

Medumu pagasts

Skrudalienas pagasts

Višķu pagasts

Subate

Kalupes pagasts

Naujenes pagasts

Sventes pagasts