Trauksmes celšana

Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām.

►Latvija līdzīgi kā citas Eiropas Savienības dalībvalstis pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu, ieviešot trauksmes celšanas mehānismus, kas palīdz iedzīvotājiem iesaistīties dažādu sabiedrības interešu kaitējumu novēršanā, un nodrošina kopējus ES standartus, lai trauksmes cēlēji būtu aizsargāti. Skaidrojums par ES tiesību aktiem, par kuriem ceļama trauksme un kuros paredzēta cita ziņošanas kārtība.

►Klusējot un samierinoties, mēs nedarām neko, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, turklāt savā ziņā riskējam kļūt līdzatbildīgi. 

►Ar nejēdzībām un pārkāpumiem nav jāsamierinās.

►Redzi. Dzirdi. Runā.


Trauksmes cēlēju kontaktpunkts Valsts kancelejā

Trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšana, atbilstošo kompetento institūciju noteikšana:

Asnate Sikorska
105. kabinets, Brīvības bulvāris 36, Rīga
Tālr.: 67082837
E-pasts: trauksme@mk.gov.lv

Metodiskais atbalsts un trauksmes cēlēju tiesību aizsardzība:

Inese Kušķe
Tālr.: 67082910
E-pasts: Inese.Kuske@mk.gov.lv