Veidosim kopā novada kalendāru 2025. gadam

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde izsludina fotokonkursu “12 Augšdaugavas novada mirkļi”, aicinot foto amatierus un profesionālus fotogrāfus piedalīties pašvaldības 2025. gada kalendāra izveidē.

Konkursā var piedalīties jebkura persona neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un fotografēšanas iemaņām.

Konkurss notiks no 2024. gada 1. jūlija līdz 23. septembrim, pieteikumu un fotogrāfijas, kas saglabātas platformā failiem.lv, jāiesūta e-pastā vestis@augsdaugavasnovads.lv ar norādi “Fotokonkursam”.

Fotogrāfijās jābūt atspoguļotām Augšdaugavas novada dabas, pagastu vai pilsētvides ainavām dažādos gadalaikos.

Konkursa dalībnieki drīkst iesniegt tikai savus oriģināldarbus, anketā jānorāda sava kontaktinformācija, fotogrāfijas nosaukums un tās apraksts latviešu valodā. Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 12 fotogrāfijas.

Fotogrāfijām jābūt JPG formātā, izmērs ne mazāks kā 4000x3000 pikseļi, tajās nedrīkst iekļaut logo, parakstus, dekoratīvos elementus un rāmjus. Fotogrāfija nedrīkst būt mākslīga intelekta programmu radīta. Fotogrāfijas datnes nosaukumā latviešu valodā bez garumzīmēm un mīkstinājumiem jāiekļauj autora vārds un uzvārds, fotogrāfijas nosaukums (piemēram, MaijaBerzina_SaulrietsAmbelos).

Vērtējot fotogrāfijas, tiks ņemta vērā to atbilstība nolikumā izvirzītajam prasībām (iesūtīšanas kārtība un termiņš, darbu atbilstība konkursa mērķim), fotogrāfiju tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte (kompozīcija, izpildījums, kopskats, uztveramība, kvalitāte, utt.). Izvērtēšana tiks veikta 3 nedēļu laikā pēc Konkursa noslēguma.

Labākās 12 fotogrāfijas tiks iekļautas Augšdaugavas novada pašvaldības 2025. gada kalendārā. Publicēšanai kalendārā izvēlēto 12 fotogrāfiju autori saņems Augšdaugavas novada 2025. gada kalendāru un pārsteiguma balvu ar novada simboliku.

Nekustamo īpašumu izsole