Kalendārs

Kategorija

Kur

Šodien

Administratīvās komisijas sēde

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
14:00
08.02.2023

Radošā darbnīca bērniem Valentīndienas noskaņās

Sventes tautas nams
14:30
08.02.2023

Drīzumā

Latviešu valodas un literatūras valsts 49. olimpiādes 8.-9. kl. otrais posms (tiešsaistē)

Sventes vidusskola
10:00
09.02.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības domes sēde

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
10:00
09.02.2023

Radošā darbnīca veltīta Sv. Valentīna dienai (piedalīsies Salienas mazpulks)

Salienas pagasta kultūras nams
13:30
09.02.2023

Novada čempionāts telpu futbolā

Sventes vidusskola
18:00
09.02.2023

Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijas sēde

Zoom
09:00
10.02.2023

Režisores Ināras Kolmanes filma “Mātes piens” (12+), pēc Noras Ikstenas romāna motīviem.

Bebrenes pagasta kultūras nams
19:00
10.02.2023

Latvijas čempionāts svarbumbu celšanā

Sventes vidusskola
10:00
11.02.2023

Aizgavēņa pasākums no Meteņiem līdz Pelnu dienai.

Ilūkstes kultūras un mākslas centrs
11:00
11.02.2023

Meteņdienas rotaļu laiks

Atpūtas bāzē "Virogna"
12:00
11.02.2023

Valentīndienas Disko balle ar “groziņiem”

Sventes tautas nams
19:00
11.02.2023

Intelektuālā spēle kluba dalībniekiem

Tabores pagasta Sabiedriskais centrs
11:00
12.02.2023

Jautrās slēpotāju sacīkstes

Subates skolas stadions
12:00
12.02.2023

Radošā darbnīca "Mana sirsniņa lēkā un smejas!"

Ilūkstes bērnu un jauniešu centrs
15:00
14.02.2023

Valentīndienai veltīta radošā darbnīca bērniem un jauniešiem

Līksnas pagasta kultūras nams
18:00
14.02.2023

Valentīndienas koncerts ,,Mīlēt tuvākos”

Ambeļu Kultūras nams
19:00
14.02.2023

Sociālo darbinieku informatīvais seminārs

Rīgas iela 2, Daugavpils 8.auditorija
10:00
15.02.2023

Radošā darbnīca. Masku izgatavošana ķekatu gājienam

Medumu pagasta tautas nams
13:00 - 16:00
15.02.2023

Administratīvās komisijas sēde

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
14:00
15.02.2023

Sveču dienai veltīts pasākums “Sveču balle”. Koncerts, radošas darbnīcas

Medumu pagasta tautas nams
15:00
15.02.2023

Subates Koka arhitektūras glabātāja “Goda zīmes” pasniegšanas sarīkojums

Subates Kultūras nams
16:00
15.02.2023