Kalendārs

Kategorija

Kur

Šodien

Borisa Borisova mākslas darbu izstāde

Sabiedriskais centrs “Laucesa”
24.04.2024

Nekustamo īpašumu izsoles

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde
09:00
24.04.2024

Sporta spēļu vakari

Bebrenes VP vidusskolas sporta zāle
17:30
24.04.2024

Radošā darbnīca bērniem un jauniešiem "Mans piekariņš", kura ietvaros veidosim krāsotus koka atslēgu piekariņus.

Demenes KN
17:30
24.04.2024

„Apgūsti e - prasmes bibliotēkā”

Laucesas pagasta Mirnija bibliotēka
22.04.2024 - 26.04.2024

Zīmējumu izstāde “Mana mīļākā grāmata”

Laucesas pagasta Mirnija bibliotēka
22.04.2024 - 26.04.2024

Virtuālā izstāde "Mana bibliotēka laiku lokos. Attīstība. Sadarbība"

Laucesas pagasta bibliotēka
22.04.2024 - 26.04.2024

Drīzumā

Sporta spēļu vakari

Bebrenes VP vidusskolas sporta zāle
17:30
24.04.2024

Radošā darbnīca bērniem un jauniešiem "Mans piekariņš", kura ietvaros veidosim krāsotus koka atslēgu piekariņus.

Demenes KN
17:30
24.04.2024

Domes sēde

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde
10:00
25.04.2024

Bibliotekārā stunda un ekskursija “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”

Naujenes bibliotēkas Bērnu nodaļa
10:00
25.04.2024

"Sēd uz sliekšņa pasaciņa" pasaku krājuma apskats un lasījumi

Biķernieku pagasta bibliotēka
10:30
25.04.2024

“Botāniskais bareljefs”- interešu kluba "Radošā laboratorija" nodarbība.

Ambeļu pagasta bibliotēka
11:00
25.04.2024

“Saruna bibliotēkā” tikšanās ar grāmatu autoru Anatoliju Danilānu“

Ilūkstes Pilsētas Centrālā bibliotēka
16:00
25.04.2024

Galda spēļu vakari

Bebrenes KN
18:00
25.04.2024

Dzīvokļa jautājumu komisija

Zoom
09:00
26.04.2024

“Mana pirmā grāmatiņa!”

Demenes KN
10:00
26.04.2024

Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums

Vecsalienas muižas pils
10:00
26.04.2024

Latgales etnogrāfiskā vēstniecība un Vidsmuižas Annuža viesojas Līksnas Kultūras namā.

Līksnas Kultūras nams
12:00
26.04.2024

Sakopšanas talka ar noslēgumu pie “Baltā galdauta”

Jaunsventes parks
13:00
26.04.2024

Individuālais novusa turnīrs Bebrenes pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem

Bebrenes KN
10:00
27.04.2024

Meistarklase “Lakatu darināšana uz rāmja” un māla svilpaunieku veidošanas radošā darbnīca

Līksnas Kultūras nams
14:00
27.04.2024

XX Starptautiskais Tautas muzikantu saiets Vabolē

Vaboles KN
11:00
28.04.2024

Pavasara darbu talka Berķeneles dārzā

Raiņa māja Berķenelē
10:00
29.04.2024

Grāmatu izstāde “Ceļo valodu pasaulē ar “Pinokio” un radošā darbošanās

Laucesas pagasta bibliotēka
16:00
29.04.2024

Ceļojošā grāmatu izstāde “Ceļo valodu pasaulē ar “Pinokio”

Naujenes bibliotēkas Bērnu nodaļa
30.04.2024

“Gleznojam kopā ar Antoņinu Rudāni” radošā darbnīca pieaugušajiem.

Naujenes bibliotēka
17:30
30.04.2024
  • 1
  • 2