Iedzīvotāji jautā – pašvaldība atbild

Pašvaldība

MUMS IR SVARĪGS KATRS VIEDOKLIS!

Cienījamie novada iedzīvotāji! 

Savu jautājumu vai ierosinājumu varat sūtīt arī elektroniski uz e-pastu vestis@augsdaugavasnovads.lv, vai arī sūtīt pa pastu Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajai administrācijai, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, ar norādi “Jautājums pašvaldībai”.

Atbildes uz jautājumiem tiks publicētas pašvaldības mājas lapā augsdaugavasnovads.lv un ikmēneša informatīvajā izdevumā “Augšdaugavas Novada Vēstis”.

Mums ir svarīgs katrs viedoklis! 

Darbojas Augšdaugavas novada zemnieku vakara tirdziņš