Darbu uzsāks 12 jauni VPVKAC Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Turpinot attīstīt iedzīvotāju iespēju saņemt valsts un pašvaldības sniegtos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, Augšdaugavas novada teritorijā šogad 5. februārī darbu uzsāk 11 jauni un 4. martā viens valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienību 2015. gadā uzsāka Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla izveidi.

VPVKAC ir pakalpojumu pieteikšanas vietas pašvaldībās, kur iedzīvotāji vienkopus var pieteikt atsevišķus pieprasītākos valsts pakalpojumus un pašvaldības pakalpojumus. Patlaban VPVKAC darbojas 35 pašvaldībās, kopā 216 vietās.

Jaunie Augšdaugavas novada valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri izveidoti pilsētu un pagastu pārvalžu telpās:

 • Bebrenes pagastā
  “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pag., Augšdaugavas novads, LV-5439
  e-pasta adrese: bebrene@pakalpojumucentri.lv, tālrunis: 66954971
 • Biķernieku pagastā
  Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas novads, LV-5440
  e-pasta adrese: bikernieki@pakalpojumucentri.lv, tālrunis: 66954972
 • Demenes pagastā
  Briģenes iela 2, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas novads, LV-5442
  e-pasta adrese: demene@pakalpojumucentri.lv, tālrunis: 66954973
 • Kalkūnes pagastā
  Ķieģeļu iela 4, Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas novads, LV-5449
  e-pasta adrese: kalkune@pakalpojumucentri.lv, tālrunis: 66954974
 • Līksnas pagastā
  Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pag., Augšdaugavas novads, LV-5456
  e-pasta adrese: liksna@pakalpojumucentri.lv, tālrunis: 66954975
 • Maļinovas pagastā
  Rēzeknes iela 29A, Maļinova, Maļinovas pag., Augšdaugavas novads, LV-5459
  e-pasta adrese: malinova@pakalpojumucentri.lv, tālrunis: 66954976
 • Medumu pagastā
  Alejas iela 2, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas novads, LV-5460
  e-pasta adrese: medumi@pakalpojumucentri.lv, tālrunis: 66954977
 • Naujenes pagastā
  Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pag., Augšdaugavas novads, LV-5462
  e-pasta adrese: naujene@pakalpojumucentri.lv, tālrunis: 66954978
 • Nīcgales pagastā
  Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pag., Augšdaugavas novads, LV-5463
  e-pasta adrese: nicgale@pakalpojumucentri.lv, tālrunis: 66954979
 • Salienas pagastā
  Centrāles iela 24, Saliena, Salienas pag., Augšdaugavas novads, LV-5469
  e-pasta adrese: saliena@pakalpojumucentri.lv, tālrunis: 66954980
 • Skrudalienas pagastā
  Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas novads, LV-5470
  e-pasta adrese: skrudaliena@pakalpojumucentri.lv, tālrunis: 6695498

Drīz durvis atvērs arī jaunais VPVKAC Subates pilsētā

Pašlaik VPVKAC darbojas

 • Ilūkstes pilsētā
  Brīvības iela 7, Ilūkstes pilsēta, Augšdaugavas novads, LV-5447
  e-pasta adrese: ilukste@pakalpojumucentri.lv, tālrunis: 66954819

Vairāk informācijas par Augšdaugavas novada VPVKAC.

VPVKAC mērķis ir īstenot “vienas pieturas aģentūras” principu un nodrošināt iespēju iedzīvotājiem pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai iegūt informāciju un praktisku palīdzību valsts un pašvaldības pakalpojumu pieteikšanā.

Kādus pakalpojumus var saņemt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā?

VPVKAC klienti patstāvīgi vai ar VPVKAC darbinieka palīdzību var pieteikt visus valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv pieejamos e-pakalpojumus, kā arī atsevišķus valsts pakalpojumus uz vietas VPVKAC var pieteikt papīra formā.

VPVKAC piedāvā pieprasītākos valsts pakalpojumus un visus pašvaldības pakalpojumus, piemēram, deklarēt dzīvesvietu PMLP; pieteikt slimības pabalstu VSAA; iesniegt gada ienākumu

deklarāciju VID; pieteikt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu NVA, iesniegt iesniegumu, lūgumu vai sūdzību pašvaldībai vai pieteikt pašvaldības pakalpojumus.

VPVKAC sniegto pakalpojumu klāsts:

 • Ukrainas civiliedzīvotājiem: atbalsts e-pakalpojuma “Vīzas pieteikums” pieteikšanai;
 • Ukrainas civiliedzīvotājiem: atbalsts e-pakalpojuma “Anketas iesniegšanas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai” pieteikšanai;
 • Semināra par PMLP e-pakalpojumu pieteikšanas atbalstu: vīzas, uzturēšanās atļaujas, reģistrēšana FPRIS video ieraksts;
 • pabalsti par bērnu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kurus piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA);
 • sadarbspējīga COVID-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta pieprasīšana klienta vārdā un izsniegšana papīra formā (plašāka informācija);
 • “klienta darba vietas” nodrošināšana. Iekļauj VPVKAC darba laikā iedzīvotājam brīvi un bez maksas pieejamu darba vietu, kas tehniski aprīkota ar datoru, interneta pieslēgumu, ir nodrošināta iespēja kopēt, drukāt un skenēt neliela apjoma dokumentāciju, kas attiecināma uz valsts pārvaldes pakalpojumiem, ir arī brīvpieejas internets darbam ar personālo datoru;
 • informēšana par pieprasītākajiem valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumiem;
 • palīdzība valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu pieteikšanā;
 • apmācība darbā ar datoru, internetu, eID viedkaršu lasītāju. valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv;
 • pilnvaroto e-pakalpojumu pieteikšana valsts pārvaldes pakalpojumu portālā;
 • VSAA un VID pakalpojumu pieteikšana papīra formā (saraksts);
 • valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv lietotāju telefonisku konsultāciju sniegšana;
 • novada pašvaldībai un domei adresētu iesniegumu pieņemšanu un reģistrēšanu, arī mutvārdu iesniegumu noformēšanu rakstveidā;
 • informāciju par Augšdaugavas novada pašvaldības pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamo dokumentu noformēšanu iesniegšanai;
 • informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un novada domes deputātu pieņemšanas laiku un vietu;
 • konsultācijas par oficiālās elektroniskās adreses izveidi un lietošanu;
 • atbilžu sniegšana iedzīvotājiem e-pastā;
 • bezskaidras naudas maksājumu pieņemšana par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, nodevām un nekustamā īpašuma nodokli;
 • attālinātas, personalizētas konsultācijas organizēšana, sadarbojoties VPVKAC ar iestāžu speciālistiem (pakalpojums “Attālinātais ierēdnis”)*;

*Attālinātas iestāžu speciālistu konsultācijas 

VPVKAC var saņemt attālinātas iestāžu speciālistu konsultācijas (video konsultācijas) ar VSAA, VID un VZD speciālistiem par noteiktiem pakalpojumiem, nedodoties uz valsts iestāžu filiālēm:

 • VID padziļinātā konsultācija fiziskai personai par kapitāla pieaugumu situācijās, kad tiek atsavināts personīgais nekustamais īpašums; 
 • VSAA padziļinātā konsultācija fiziskai personai par vecuma pensiju, slimības pabalstu, invaliditātes pensiju un vecāku pabalstu; 
 • konsultācija par visiem Valsts zemes dienesta pakalpojumiem. 

Iepriekš šāds pakalpojums bija pieejams tikai klātienē, ierodoties VSAA, VID vai VZD.

Attālinātas iestāžu speciālistu konsultācijas

Valsts ieņēmumu dienests

VSAA

Valsts zemes dienests

UZMANĪBU – SVARĪGI!

Lai saņemtu jebkuru pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte), bet ja nepieciešams saņemt e - pakalpojumu, tad līdzi jāņem kādu no autentificēšanās rīkiem (piekļuve pie internetbanku, eID karte, e-paraksts mobile vai elektroniskā paraksta viedkarte).

Ja klientam nav autentificēšanās rīku, var saņemt pilnvaroto e-pakalpojumu uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Aicinām fizisko personu datu, komercinformācijas un citas aizsargājamās informācijas nosūtīšanai izmantot e-adresi!

Vieglatlētu veiksmīgi starti Paņevežā