Kapitālsabiedrības

Kontakti:

SIA “Grīvas poliklīnika”

valdes loceklis

Vārds, Uzvārds
Andris Pļaskota
Tālrunis

SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”

valdes priekšsēdētājs

Vārds, Uzvārds
Aivars Elksniņš
Tālrunis

SIA “Ornaments"

valdes loceklis

Vārds, Uzvārds
Jurijs Altāns

SIA “Veselības centrs “Ilūkste””

valdes locekle

Vārds, Uzvārds
Zane Buceniece-Zīberga
Tālrunis

SIA “Daugavpils reģionāla slimnīca”

valdes loceklis

Vārds, Uzvārds
Grigorijs Semjonovs
Tālrunis

SIA “„Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

vadītājs

Vārds, Uzvārds
Aivars Pudāns
Tālrunis