SIA “Ornaments”

Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetāJelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447,
https://ornaments21.lv/
Kapitālsabiedrības apstiprinātie gada pārskatiPārskati
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)1796777,00 eiro
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla)100
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiemPPKDKPL 4. panta pirmā daļa un VPIL 88. panta pirmās daļas 1. punkts
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķissava vai nomāta nekustāmā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu, t.sk. dzīvojamo māju uzturēšana un komunālo pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem
Citas ziņas
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībāP.Dzalbe