SIA “Ornaments”

Adrese:

Kontakti:

SIA “Ornaments"

valdes loceklis

Vārds, Uzvārds
Andrejs Jeršovs
Tālrunis

Mājaslapa: ornaments21.lv

Kapitālsabiedrības apstiprinātie gada pārskati

Pamatkapitāls: 1 796 777 eiro

Augšdaugavas novada līdzdalības apmērs: 100%

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma  4.panta pirmai daļai un Valsts pārvaldes iekārtas likuma  88.panta pirmās daļas 1. un 2.punktam.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis:

  • Nodrošināt darbības virzienos ietilpstošo funkciju izpildes maksimālo efektivitāti;
  • Nodrošināt labāku kapitālsabiedrības darbības rezultātu;
  • Palielināt ieguldīto līdzekļu atdevi;
  • Sekmēt likumu un normatīvo aktu ievērošanu darbības procesā;
  • Veicināt patērētāju interešu atbalstu.

Citas ziņas: 2023. gada 30.marta Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmums Nr. 1204 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “ORNAMENTS”.

Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā ir izpilddirektors Pēteris Dzalbe.