SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”

Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetāDaugavas ielā 29a, Krauja, Naujenes pagasts, LV-5462,
www.sia-nps.lv
Kapitālsabiedrības apstiprinātie pārskatiPārskati
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)8 969 540,00 eiro
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla)100
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiemPPKDKPL 4.panta pirmā daļa un VPIL 88.panta pirmās daļas 1.punkts
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķisnodrošina komunālo pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā ar siltumenerģijas ražošanu, notekūdeņu apsaimniekošanu, kā arī ar dzīvojamo fondu apsaimniekošanu
Citas ziņas
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībāV.Kezika