SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”

Adrese:

Mājaslapa: www.sia-nps.lv

Kapitālsabiedrības apstiprinātie pārskati

Pamatkapitāls: 8 969 540 eiro

Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs - 100%

Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam: 4.panta pirmā daļa un VPIL 88.panta pirmās daļas 1.punkts.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt komunālo pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā ar siltumenerģijas ražošanu, notekūdeņu apsaimniekošanu, kā arī ar dzīvojamo fondu apsaimniekošanu.

Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā ir Pēteris Dzalbe.

Kontakti:

SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”

valdes priekšsēdētājs

Vārds, Uzvārds
Aivars Elksniņš
Tālrunis