Personas datu aizsardzība

Personas datu apstrādes Pārzinis:
Augšdaugavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.40900036310, adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālr.; 65422238, e-pasts: pasts@augsdaugavasnovads.lv.

Personas datu aizsardzības speciālista e-pasts: 
datuaizsardziba@augsdaugavasnovads.lv,
Tālr.: 65422212.