Bāriņtiesa

Kontakti

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Brīvības iela 13, Ilūkste, Augšdaugavas novads

Vārds, Uzvārds
Valda Namiņa
Pieņemšanas laiks

pirmdienās 13.00 – 17.30, ceturtdienās  8.00 – 12.00

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ilūkstes teritoriālajā vienībā

Brīvības iela 13, Ilūkste, Augšdaugavas novads

Vārds, Uzvārds
Ivita Krapāne
Pieņemšanas laiks

pirmdienās 13.00 – 17.30, ceturtdienās 8.00 – 12.00

Bāriņtiesas locekļi Ilūkstes teritoriālajā vienībā

Ilūkstes bāriņtiesas telpās, Brīvības ielā 13, Ilūkste

Pieņemšanas laiks

pirmdienās  8.00 – 15.00, trešdienās 9.00 – 15.00, piektdienās 9.00 – 13.00

Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes telpās, Tirgus laukums 18, Subate

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

pirmdienās 8.00 -12.00, piektdienās 8.00 – 12.00

Eglaines pagasta pārvaldes telpās, Stendera iela 7, Eglaine

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

otrdienās 8.00.-12.00

Dvietes pagasta pārvaldes telpās, “Pagasta pārvalde”, Dviete

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

pirmdienās 9.00.-13.00

Pilskalnes pagasta pārvaldes telpās, Parka iela 3, Pilskalne

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

trešdienās 9.00.-13.00 (iepriekš piesakoties)

Šēderes pagasta pārvaldes telpās, Alejas iela 4, Šēdere

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

otrdienās 9.00.- 13.00

Bebrenes pagasta pārvaldes telpās “Pagastmāja”, Bebrene

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

trešdienās 9.00.-13.00

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Višķu teritorialajā vienībā

Višķu pagasta pārvaldes telpās, Skolas iela 17, Špoģi

Vārds, Uzvārds
Regīna Kudiņa 
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

pirmdienās 13.00 – 17.30, ceturtdienās  8.00 – 12.00

Bāriņtiesas locekļi Višķu teritoriālajā vienībā

Ambeļu pagasta pārvaldes telpās, Parka iela 6, Ambeļi

Pieņemšanas laiks

otrdienās 9.00 -13.00

Biķernieku pagasta pārvaldes telpās, Saules iela 4, Biķernieki

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

pirmdienās 8.00 – 12.00

Dubnas pagasta pārvaldes telpās, Nākotnes iela 1a, Dubna

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

trešdienās 8.00 -12.00

Kalupes pagasta pārvaldes telpās, Ezeru iela 6, Kalupe

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

pirmdienās 13.00 – 17.00, otrdienās 8.00 -12.00, ceturtdienās 13.00 -16.00

Līksnas pagasta pārvaldes telpās, Daugavas  iela 10a, Līksna

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

pirmdienās 09.30 -14.00

Maļinovas pagasta pārvaldes telpās, Rēzeknes iela 29a, Maļinova

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

ceturtdienās 12.00 -16.00

Naujenes pagasta pārvaldes telpās, Skolas iela 6, Naujene

Pieņemšanas laiks

otrdienās 9.00 -13.00, trešdienās 13.00 – 16.30, ceturtdienās 9.00 -16.00

Nīcgales pagasta pārvaldes telpās, Skolas iela 17, Nīcgale

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

pirmdienās 9.00 – 12.00

Vaboles pagasta pārvalde

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

otrdienās 8.30 - 14.00, ceturtdienās 8.30 - 12.00

Višķu pagasta pārvaldes telpās, Skolas iela 17, Špoģi

Pieņemšanas laiks

pirmdienās 8.00- 12.00

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Skrudalienas teritorialajā vienībā

Daudzfunkcionālais centrs Skrudalienā, Miera ielā 12

Vārds, Uzvārds
Jeļena Kiseļova 
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

pirmdienās 13.00 – 17.30, ceturtdienās  8.00 – 12.00

Bāriņtiesas locekļi Skrudalienas teritoriālajā vienībā

Salienas pagasta pārvaldes telpās, Centrāles ielā 24, Saliena

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

pirmdienās 8.30 – 12.00

Skrudalienas pagasta pārvaldes telpās, Skaista iela 9, Silene

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

ceturtdienās 8.00 - 12.00 un 12.30.-16.30

Tabores pagasta pārvaldes telpās, Oktobra ielā 2a, Tabore

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

otrdienās 9.00 – 12.00

Vecsalienas pagasta pārvaldes telpās, Červonkas pils, Vecsaliena

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

otrdienās 9.00 – 12.00

Kumbuļu klientu apkalpošanas centrs, Upes iela 4, Kumbuļi

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

pirmdienās 9.00 – 12.00

Demenes pagasta pārvaldes telpās, Briģenes iela 2, Demene

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

pirmdienās 13.00 -17.30, trešdienās 8.00 - 12.00; 12.30 - 16.30

Medumu pagasta pārvaldes telpās, Alejas iela  2, Medumi

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

otrdienās 9.00-12.00

Kalkūnes pagasta pārvaldes telpā, Ķieģeļu iela 4, Kalkūne

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

pirmdienās un trešdienās 8.00-12.00; 12.30.-16.30

Lauceses pagasta pārvaldes telpā, Miera iela 26, Mirnijs

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

trešdienās 10.00-13.30

Sventes pagasta pārvaldes telpā Alejas iela 9, Svente

Tālrunis
Pieņemšanas laiks

otrdienās 9.00-12.00


Adrese