Publiskie dokumenti

Kopā 385 dokumenti

Tēma

Gads

Par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu

26.02.2024
Maksas pakalpojumi
Vide un daba

Nr.:

1867

Paragrāfa nr.:

12

Sēdes protokola nr.:

93

Pievienotie dokumenti:

Par Augšdaugavas pašvaldības aģentūras “Višķi” 2024.gada darba plāna un vidējā termiņa darbības stratēģijas2024.-2026. gadam apstiprināšanu

26.02.2024
Stratēģijas, programmas, plāni
Aģentūras

Nr.:

1862

Paragrāfa nr.:

7

Sēdes protokola nr.:

93

Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna aktualizāciju

26.02.2024
Stratēģijas, programmas, plāni
Attīstība

Nr.:

1861

Paragrāfa nr.:

6

Sēdes protokola nr.:

93

Pievienotie dokumenti:

Medumu Iespēju pamatskolas nolikums

26.02.2024
Nolikumi
Izglītība

Nr.:

168

Paragrāfa nr.:

4

Sēdes protokola nr.:

93

Pievienotie dokumenti:

Augšdaugavas novada 2024.gada novada nozīmes pasākumu plāns

15.02.2024
Lēmumi
Pašvaldība

Nr.:

1860

Paragrāfa nr.:

5

Sēdes protokola nr.:

95

Pievienotie dokumenti:

Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024.gada 15.februāra sēdē Nr.93 izskatīto jautājumu saraksts

15.02.2024
Domes sēdes
Pašvaldība

Nr.:

93

Pievienotie dokumenti:

VII Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursa „Naujene WIND 2024” nolikums

25.01.2024
Lēmumi
Kultūra

Nr.:

166.

Paragrāfa nr.:

1

Sēdes protokola nr.:

91

Pievienotie dokumenti:

XXI Starptautiskā akordeonistu – solistu un ansambļu konkursa „Naujene – 2024″ nolikums

25.01.2024
Lēmumi
Kultūra

Nr.:

167.

Paragrāfa nr.:

2

Sēdes protokola nr.:

91

Pievienotie dokumenti: