Publiskie dokumenti

Kopā 140 dokumenti

Dokumenta veids

Tēma

Statuss

Gads

„Par Daugavpils novada domes 2009.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.12 „Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

Saistošo noteikumu projekti
Pašvaldība

Pievienotie dokumenti:

Par Daugavpils novada domes 2020.gada 15.aprīļa saistošo noteikumu Nr.54 ”Par Daugavpils novada pašvaldības atbalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Saistošo noteikumu projekti
Pašvaldība

Pievienotie dokumenti:

Par Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās

Saistošo noteikumu projekti
Pašvaldība

Pievienotie dokumenti:

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Augšdaugavas novadā

Saistošo noteikumu projekti
Pašvaldība

Pievienotie dokumenti: