Projekti

Kopā 162 projekti

Kategorija

13.11.2023

Projekta “Parki bez robežām – plašāk” noslēgums

Lasīt vairāk

31.05.2023

Projekts Nr. LVIII- 064 “Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana“

Lasīt vairāk

12.05.2023

Projekts Nr. LVIII- 067 “Parki bez robežām – plašāk“

Lasīt vairāk

21.04.2023

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Augšdaugavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Nr. EKII-7/27

Lasīt vairāk

30.03.2023

Projekts Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai

Lasīt vairāk

21.03.2023

Uzsākts projekts „DBT IPĪV “Višķi” mācību korpusa ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”

Lasīt vairāk

03.03.2023

Pēc pieredzes uz Vāciju

Lasīt vairāk

03.03.2023

Ģimenēm draudzīgas vides aktivitāšu īstenošanas labās prakses piemēri projekta FAMILIES partnerorganizācijās

Lasīt vairāk

17.01.2023

Bebrenē, Kumbuļos un Naujenē ierīkoti jauni bērnu rotaļu laukumi

Lasīt vairāk