Projekti

Kopā 163 projekti

Kategorija

22.05.2024

Projekts “Own Your SECAP”

Lasīt vairāk

13.11.2023

Projekta “Parki bez robežām – plašāk” noslēgums

Lasīt vairāk

31.05.2023

Projekts Nr. LVIII- 064 “Latgales tradicionālās amatniecības stiprināšana“

Lasīt vairāk

12.05.2023

Projekts Nr. LVIII- 067 “Parki bez robežām – plašāk“

Lasīt vairāk

21.04.2023

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Augšdaugavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Nr. EKII-7/27

Lasīt vairāk

30.03.2023

Projekts Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai

Lasīt vairāk

21.03.2023

Uzsākts projekts „DBT IPĪV “Višķi” mācību korpusa ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana”

Lasīt vairāk

03.03.2023

Pēc pieredzes uz Vāciju

Lasīt vairāk

03.03.2023

Ģimenēm draudzīgas vides aktivitāšu īstenošanas labās prakses piemēri projekta FAMILIES partnerorganizācijās

Lasīt vairāk