Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Augšdaugavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Nr. EKII-7/27

Projekta apraksts

Projekta nosaukums: “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Augšdaugavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” Nr. EKII-7/27

Projekta iesniedzējs: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Augšdaugavas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu Augšdaugavas novadā.

Projekta kopsavilkums: Projekta īstenošanas rezultātā Augšdaugavas novada pagastu un pilsētu ielās tiks veikta apgaismojuma infrastruktūras modernizācija, kā rezultātā samazināts iepērkamās elektroenerģijas apjoms, samazinātas CO2 emisijas. Ir plānots uzstādīt LED apgaismojumu ar autonomu spilgtuma regulāciju, tādējādi samazinot elektroenerģijas patēriņu. Projekta ietvaros plānota esošu 633 nātrija (Na), dzīvsudraba un kvēlspuldzes gaismekļu nomaiņa uz gaismu izstarojošu diožu energoefektīviem (LED) tipa gaismekļiem.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots samazināt enerģijas patēriņu par 384,929 MWh/gadā un oglekļa dioksīda emisiju apjomu par 41,957  t/ gadā.

Projekta īstenošanas laiks: 04.2023. -04.2025.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:
Kopējās attiecināmās izmaksas 326 347,45 EUR
EKII finansējums 225 179.74 EUR
Pašvaldības finansējums 101 167.71 EUR

Projekts Dienvidlatgales pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai