Komitejas

Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs Arvīds Kucins, „Daugavpils novada partija”
Komitejas priekšsēdētāja vietnieksAivars Rasčevskis, „Daugavpils novada partija”
Komitejas locekļiAleksandrs Sibircevs, „Daugavpils novada partija”
Regīna Tamane, „Daugavpils novada partija”
Vitālijs Aizbalts, „Latgales partija”
Dzintars Pabērzs, „Latgales partija”
Maigurs Krievāns, “Latvijas zemnieku savienība”
Reinis Līcis, “Latvijas zemnieku savienība”
Deniss Sarafaņuks, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājsJānis Belkovskis, „Daugavpils novada partija”
Komitejas priekšsēdētāja vietnieksDainis Millers, „Latgales partija”
Komitejas locekļiAleksandrs Sibircevs, „Daugavpils novada partija”
Regīna Tamane, „Daugavpils novada partija”
Gunta Okmane, „Latgales partija”
Dzintars Pabērzs, „Latgales partija”
Viktors Jasiņavičs, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājsAleksejs Mackevičs, „Daugavpils novada partija”
Komitejas priekšsēdētāja vietnieksGunta Okmane, „Latgales partija”
Komitejas locekļiAleksandrs Sibircevs, „Daugavpils novada partija”
Regīna Tamane, „Daugavpils novada partija”
Reinis Līcis, “Latvijas zemnieku savienība”
Dainis Millers, „Latgales partija”
Deniss Sarafaņuks, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Tautsaimniecības komiteja

Komitejas priekšsēdētājsMaigurs Krievāns, “Latvijas zemnieku savienība”
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts, „Latgales partija”
Komitejas locekļiJānis Belkovskis, „Daugavpils novada partija”
Pāvils Kveders, „Daugavpils novada partija”
Aleksejs Mackevičs, „Daugavpils novada partija”
Aivars Rasčevskis, „Daugavpils novada partija”
Gunta Okmane, „Latgales partija”
Dainis Millers, „Latgales partija”
Deniss Sarafaņuks, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Attīstības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts, „Latgales partija”
Komitejas priekšsēdētāja vietnieks Pāvils Kveders, „Daugavpils novada partija”
Komitejas locekļiArvīds Kucins, „Daugavpils novada partija”
Jānis Belkovskis, „Daugavpils novada partija”
Aleksejs Mackevičs, „Daugavpils novada partija”
Dzintars Pabērzs, „Latgales partija”
Maigurs Krievāns, “Latvijas zemnieku savienība”
Reinis Līcis, “Latvijas zemnieku savienība”
Viktors Jasiņavičs, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija