Komitejas

Finanšu komiteja

Priekšsēdētājs Arvīds Kucins, „Daugavpils novada partija”
Priekšsēdētāja vietnieks Aivars Rasčevskis, „Daugavpils novada partija”
LocekļiAleksandrs Sibircevs, „Daugavpils novada partija”
Regīna Tamane, „Daugavpils novada partija”
Vitālijs Aizbalts, „Latgales partija”
Dzintars Pabērzs, „Latgales partija”
Maigurs Krievāns, “Latvijas zemnieku savienība”
Reinis Līcis, “Latvijas zemnieku savienība”
Deniss Sarafaņuks, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

PriekšsēdētājsJānis Belkovskis, „Daugavpils novada partija”
Priekšsēdētāja vietnieksDainis Millers, “Latvijas zemnieku savienība”
LocekļiAleksandrs Sibircevs, „Daugavpils novada partija”
Regīna Tamane, „Daugavpils novada partija”
Gunta Semjonova, „Latgales partija”
Dzintars Pabērzs, „Latgales partija”
Viktors Jasiņavičs, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

PriekšsēdētājsAleksejs Mackevičs, „Daugavpils novada partija”
Priekšsēdētāja vietnieksGunta Semjonova, „Latgales partija”
LocekļiAleksandrs Sibircevs, „Daugavpils novada partija”
Regīna Tamane, „Daugavpils novada partija”
Reinis Līcis, “Latvijas zemnieku savienība”
Dainis Millers, “Latvijas zemnieku savienība”
Deniss Sarafaņuks, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Tautsaimniecības komiteja

PriekšsēdētājsMaigurs Krievāns, “Latvijas zemnieku savienība”
Priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Aizbalts, „Latgales partija”
LocekļiJānis Belkovskis, „Daugavpils novada partija”
Pāvils Kveders, „Daugavpils novada partija”
Aleksejs Mackevičs, „Daugavpils novada partija”
Aivars Rasčevskis, „Daugavpils novada partija”
Gunta Semjonova, „Latgales partija”
Dainis Millers, “Latvijas zemnieku savienība”
Deniss Sarafaņuks, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Attīstības komiteja

Priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts, „Latgales partija”
Priekšsēdētāja vietnieks Pāvils Kveders, „Daugavpils novada partija”
LocekļiArvīds Kucins, „Daugavpils novada partija”
Jānis Belkovskis, „Daugavpils novada partija”
Aleksejs Mackevičs, „Daugavpils novada partija”
Dzintars Pabērzs, „Latgales partija”
Maigurs Krievāns, “Latvijas zemnieku savienība”
Reinis Līcis, “Latvijas zemnieku savienība”
Viktors Jasiņavičs, “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija