Esam kopā ar ukraiņu tautu!

AKTUĀLI

Augšdaugavas novads atbalsta Ukrainas valsts suverenitāti, tās teritoriālo nedalāmību starptautiski atzītajās robežās, kā arī Ukrainas tautas tiesības pašiem demokrātiskā veidā lemt par savas valsts turpmāko likteni.


www.lps.lv/lv/zinas/ukraina

Latvijas valsts un sabiedrība sniedz vienotu un koordinētu palīdzību Ukrainai un Ukrainas bēgļiem! 

Aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kurš vēlas sniegt palīdzību ukraiņiem, reģistrēties www.palidziukrainai.lv!

Ukrainas iedzīvotājiem, kuri ierodas Latvijā, bēgot no Krievijas izraisītā kara Ukrainā, tīmekļvietnē www.palidziukrainai.lv pieejama

informācija par ieceļošanu, uzturēšanos, apmešanos un darba iespējām Latvijā.

Vienotais informatīvais tālrunis +371 27380380 par pieejamo atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem Latvijā pieejams darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00

#SlavaUkraine


Латвійська держава та суспільство надають єдину та координовану допомогу Україні та українським біженцям!

Запрошуємо кожного мешканця Латвії, хто хоче допомогти українцям, зареєструватися на www.palidziukrainai.lv!

Для мешканців України, що прибувають до Латвії, рятуючись від війни, розв'язаної Росією, на веб-сайті www.palidziukrainai.lv

пропонує інформацію про в'їзд, перебування, житло та можливості працевлаштування в Латвії.

Єдиний номер телефону +371 27380380

#SlavaUkraine


The state of Latvia and society provides unified and coordinated assistance to Ukraine and Ukrainian refugees!

We call on every resident of Latvia who wants to provide assistance to Ukrainians to register at www.palidziukrainai.lv

The information on the entry, stay, accommodation and job opportunities in Latvia is available for Ukrainians who arrive in Latvia,

fleeing the Russian war in Ukraine on the website www.palidziukrainai.lv

Single 24/7 helpline +371 27380380

#SlavaUkraine


Pašvaldība aicina iedzīvotājus saglabāt mieru un informāciju iegūt tikai no pārbaudītiem un uzticamiem avotiem!


Deputāti pieņem iedzīvotājus