Iepirkumi

2019. gadā stājās spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), paredzot, ka pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā: www.eis.gov.lv.

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes organizētie iepirkumi:


Līdz 2023. gada 31. decembrim - Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas organizētie iepirkumi: