Kontakti

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas e-adrese

Augšdaugavas novada pašvaldības e-adreseGadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi.

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija

Tālr. (+371) 654 222 38
E - pasts: pasts@augsdaugavasnovads.lv

Darbs laiks:

Pirmdiena – 8.30 – 18.00
Otrdiena - ceturtdiena – 8.00 – 16.30
Piektdiena – 8.00 – 15.30
Pārtraukums – 12.00 – 12.30

Rekvizīti
Nekustamā īpašuma nodokļa norēķinu konts

Aicinām izvērtēt nepieciešamību pakalpojumus saņemt klātienē.

Pakalpojumu saņemšanai personas iesniegumus var iesniegt:
– parakstītus ar drošu elektronisko parakstu,
– nosūtot tos uz iestāžu e-pastu,
– izmantojot portālu Latvija.lv,
– atstājot iesniegumus iestādes ierīkotā, tam īpaši paredzētā kastē.

Adrese:


Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija:

VADĪBA

Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Vārds, Uzvārds
Arvīds Kucins
Tālrunis

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks

Vārds, Uzvārds
Aivars Rasčevskis
Tālrunis

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Vārds, Uzvārds
Vitālijs Aizbalts
Tālrunis

Novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

Vārds, Uzvārds
Maigurs Krievāns
Tālrunis

Novada pašvaldības izpilddirektors

Vārds, Uzvārds
Pēteris Dzalbe
Tālrunis

Novada pašvaldības izpilddirektora 1.vietniece

Vārds, Uzvārds
Ināra Natarova
Tālrunis

Novada pašvaldības tehniskais direktors

Vārds, Uzvārds
Valērijs Ļaksa
Tālrunis

IEKŠĒJĀ AUDITA NODAĻA

Iekšējā audita nodaļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Vija Jegorova
Tālrunis

Iekšējā auditore

Vārds, Uzvārds
Ilze Streiķe
Tālrunis

KANCELEJA

Kancelejas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Sigita Smane
Tālrunis

Vecākā lietvede

Vārds, Uzvārds
Gunta Klodāne
Tālrunis

Lietvede

Vārds, Uzvārds
Kristīne Vasiļevska
Tālrunis

PROTOKOLU DAĻA

Protokolu daļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Rita Jankovska
Tālrunis

Vecākā lietvedības pārzine

Vārds, Uzvārds
Inese Beluničeva
Tālrunis

FINANŠU PĀRVALDE

Finanšu pārvaldes vadītāja

Vārds, Uzvārds
Irēna Timšāne
Tālrunis

Budžeta nodaļas vadītājs

Vārds, Uzvārds
Jānis Vanags
Tālrunis

Galvenā grāmatvede

Vārds, Uzvārds
Jūlija Valminska
Tālrunis

Galvenās grāmatvedes vietniece

Vārds, Uzvārds
Tatjana Limonoviča
Tālrunis

Atlīdzības daļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Renata Dmitrijeva
Tālrunis

Prasību daļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Anita Ozola
Tālrunis

Saistību daļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Ingrīda Purvinska
Tālrunis

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ADMINISTRĒŠANAS DAĻA

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas daļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Marija Boroņenko
Tālrunis

Nodokļu inspektore Biķernieku un Naujenes pagastā

Vārds, Uzvārds
Aļona Annišineca
Tālrunis

Nodokļu inspektore Ilūkstes pilsētā, Dvietes, Pilskalnes un Šēderes pagastā

Vārds, Uzvārds
Līvija Bigate
Tālrunis

Nodokļu inspektore Laucesas, Demenes un Medumu pagastā

Vārds, Uzvārds
Marina Čeme
Tālrunis

Nodokļu inspektore Kalupes, Līksnas, Nīcgales un Vaboles pagastā

Vārds, Uzvārds
Elīna Kļaviņa 
Tālrunis

Nodokļu inspektore Dubnas, Višķu, Ambeļu un Maļinovas pagastā

Vārds, Uzvārds
Svetlana Ļeonova
Tālrunis

Nodokļu inspektore Kalkūnes un Sventes pagastā

Vārds, Uzvārds
Lolita Raščevska 
Tālrunis

Nodokļu inspektore Salienas, Skrudalienas, Tabores un Vecsalienas pagastā 

Vārds, Uzvārds
Olga Ričika 
Tālrunis

Nodokļu inspektore Subates pilsētā, Bebrenes, Eglaines un Prodes pagastā

Vārds, Uzvārds
Sarmīte Žilinska
Tālrunis

PERSONĀLA NODAĻA

Personāla nodaļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Jolita Zubcova
Tālrunis

Personāla speciāliste

Vārds, Uzvārds
Elza Pučko
Tālrunis

INFORMĀCIJAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU NODAĻA

Nodaļas e-pasts

Nodaļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Kristīna Straume
Tālrunis

Sabiedrisko attiecību speciālists

Vārds, Uzvārds
Guntis Kaminskis
Tālrunis

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Vārds, Uzvārds
Inese Minova
Tālrunis

Sabiedrisko attiecību speciālists

Vārds, Uzvārds
Dainis Bitiņš
Tālrunis

JURIDISKĀ NODAĻA

Juridiskās nodaļas vadītājs

Vārds, Uzvārds
Andris Pļaskota
Tālrunis

Juriste

Vārds, Uzvārds
Diāna Laizāne
Tālrunis

Jurists

Vārds, Uzvārds
Andris Slesars
Tālrunis

IEPIRKUMU NODAĻA

Iepirkumu nodaļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Iveta Pundure
Tālrunis

Vecākā iepirkumu speciāliste

Vārds, Uzvārds
Inese Gasparoviča
Tālrunis

Vecākā iepirkumu speciāliste

Vārds, Uzvārds
Jūlija Meinerte
Tālrunis

ĪPAŠUMA NODAĻA

Īpašuma nodaļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Ina Simanoviča
Tālrunis

Vecākā zemes lietu speciāliste

Vārds, Uzvārds
Marina Kvetkovska

Kultūras mantojuma eksperte

Vārds, Uzvārds
Skaidrīte Kaļķe
Tālrunis

Nekustamā īpašuma speciāliste

Vārds, Uzvārds
Sanita Snetkova

Nekustamā īpašuma un mājokļu speciāliste

Vārds, Uzvārds
Dagnija Dāvidsone
Tālrunis

Nekustamā īpašuma speciāliste

Vārds, Uzvārds
Anastasija Kotova
Tālrunis

Speciāliste mājokļu jautājumos

Vārds, Uzvārds
Viktorija Kesareva
Tālrunis

Zemes lietu speciāliste Subates pilsētā, Bebrenes, Eglaines un Prodes pagastā

Vārds, Uzvārds
Lilita Ancāne

Zemes lietu speciāliste Ambeļu, Dubnas, Maļinovas un Višķu pagastā

Vārds, Uzvārds
Anna Gundega

Zemes lietu speciāliste Kalkūnes pagastā 

Vārds, Uzvārds
Marina Kvetkovska

Zemes lietu speciāliste Salienas, Skrudalienas, Tabores un Vecsalienas pagastā 

Vārds, Uzvārds
Anna Prudāne

Zemes lietu speciālists Ilūkstes pilsētā, Dvietes, Pilskalnes un Šēderes pagastā

Vārds, Uzvārds
Aleksandrs Siņuks

Zemes lietu speciālists Kalupes, Līksnas, Nīcgales, Vaboles un Sventes pagastā 

Vārds, Uzvārds
Žanis Smilgins

Zemes lietu speciāliste Naujenes un Biķernieku pagastā

Vārds, Uzvārds
Mārīte Uļjane
Tālrunis

Zemes lietu speciāliste Laucesas, Demenes un Medumu pagastā 

Vārds, Uzvārds
Tatjana Veļičko

ATTĪSTĪBAS PĀRVALDE

Attīstības pārvaldes vadītāja

Vārds, Uzvārds
Vita Rūtiņa
Tālrunis

Plānošanas nodaļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Olga Lukaševiča
Tālrunis

Ģeotelpiskās informācijas sistēmas daļas vadītājs

Vārds, Uzvārds
Juris Uļjans
Tālrunis

Ģeodēzijas inženieris

Vārds, Uzvārds
Imants Purvinskis
Tālrunis

Kartogrāfijas inženiere

Vārds, Uzvārds
Jekaterīna Minčenko
Tālrunis

Projektu vadītāja

Vārds, Uzvārds
Juta Valaine
Tālrunis

Projektu vadītāja

Vārds, Uzvārds
Guna Smelcere
Tālrunis

Projektu nodaļas vecākā komercdarbības speciāliste

Vārds, Uzvārds
Iveta Megne
Tālrunis

Projekta LLI-501 “Pirmā Pasaules kara mantojuma tūrisma maršruta un ekspozīcijas izveide ar mērķi piesaistīt apmeklētājus pierobežas zonā” vadītāja

Vārds, Uzvārds
Jana Kezika
Tālrunis

Projekta LLI-501 koordinators

Vārds, Uzvārds
Rolands Gradkovskis

BŪVVALDE

Būvvaldes vadītāja, novada galvenā arhitekte

Vārds, Uzvārds
Nansija Tamane
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Augšdaugavas novada centrālajā administrācijā: Pirmdienās 13.00- 18.00; Ceturtdienās 9.00 - 12.00; Ilūkstes pilsētas administrācijā: Otrdienās 10.00 - 12.00

Būvinspektors

Vārds, Uzvārds
Arvils Pundurs
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Augšdaugavas novada centrālajā administrācijā: Pirmdienās 13.00- 18.00; Ceturtdienās 9.00 - 12.00; Ilūkstes pilsētas administrācijā: Otrdienās 10.00 - 12.00

Būvinženiere

Vārds, Uzvārds
Anna Šmakova
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Augšdaugavas novada centrālajā administrācijā: Pirmdienās 13.00- 18.00; Ceturtdienās 9.00 - 12.00

Arhitektūras tehniķe

Vārds, Uzvārds
Olga Ivanova
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Augšdaugavas novada centrālajā administrācijā: Pirmdienās 13.00- 18.00; Ceturtdienās 9.00 - 12.00;

Lietvede

Vārds, Uzvārds
Vija Asma
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Augšdaugavas novada centrālajā administrācijā: Pirmdienās 13.00- 18.00; Ceturtdienās 9.00 - 12.00

INŽENIERTEHNISKĀ NODAĻA

Inženiertehniskās nodaļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Olga Sokolovska
Tālrunis

Būvinženiere

Vārds, Uzvārds
Olga Groznaja
Tālrunis

Enerģētiķis

Vārds, Uzvārds
Aldis Čamāns
Tālrunis

Transporta tīklu inženieris

Vārds, Uzvārds
Raimonds Užulis
Tālrunis

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻA

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Vārds, Uzvārds
Ivars Smans
Tālrunis

Informācijas tehnoloģiju administrators

Vārds, Uzvārds
Artūrs Paipals
Tālrunis

Informācijas tehnoloģiju administratore

Vārds, Uzvārds
Irina Dudareva
Tālrunis

DABAS RESURSU NODAĻA

Dabas resursu nodaļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Jolanta Bāra

Vides pārvaldības speciālists ezeru apsaimniekošanā

Vārds, Uzvārds
Valērijs Ašķeļaņecs
Tālrunis

Dabas resursu nodaļas vides pārvaldības speciāliste

Vārds, Uzvārds
Guna Novika

SPORTA NODAĻA

Sporta nodaļas vadītājs

Vārds, Uzvārds
Gunārs Kucins

Volejbola treneris

Vārds, Uzvārds
Edgars Savickis
Tālrunis

Basketbola treneris

Vārds, Uzvārds
Sergejs Komļevs
Tālrunis

Svarbumbu sporta treneris

Vārds, Uzvārds
Ivans Gaļašs
Tālrunis

Futbola treneris

Vārds, Uzvārds
Aleksandrs Vabiščevičs
Tālrunis

TEHNISKĀ NODROŠINĀJUMA NODAĻA

Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Tatjana Larionova
Tālrunis

Saimniecības pārzinis

Vārds, Uzvārds
Edgars Susejs
Tālrunis