Aģentūra “Višķi”

Funkcijas

 • Siltuma ražošana, piegāde un realizācija
 • Komunālo pakalpojumu organizēšana un sniegšana
 • Komunālās saimniecības objektu pārvaldīšana, uzturēšana, ekspluatācija un remonts
 • Komunālās saimniecības objektu celtniecības organizēšana
 • Sadzīves un individuālo atkritumu savākšanas, izvešanas un apsaimniekošanas organizēšana un uzraudzība
 • Ielu, ietvju, pagasta nozīmes ceļu, tiltu un laukumu uzturēšana kārtībā, remontdarbu būvniecības organizēšana
 • Ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzētu teritoriju apgaismojuma nodrošināšana un uzturēšana kārtībā
 • Pagasta ielu, parku, citu zaļo zonu apstādījumu apkopšana, uzturēšana kārtībā, jauno apstādījumu plānošana un izveide
 • Transporta pakalpojumu organizēšana un transporta pakalpojumu sniegšanas uzraudzība
 • Kultūras vēsturisko pieminekļu, pasaules karos un represijās bojā gājušo piemiņas vietu uzraudzība
 • Valsts, pašvaldību, kā arī investīciju projektu un programmu realizācija un vadīšana Aģentūras kompetences ietvaros
 • Dabas stihiju seku likvidēšanas pasākumu organizēšana

Materiāltehniskā bāze

Autobusi:

 • 1 piecdesmit pieci vietīgais VOLVO B12M;
 • 1 sešdesmit vietīgais VAN HOOL 916T;
 • 1 divdesmit vietīgais Mercedes Benz Sprinter 515;
 • 2 mikroautobusi Renault Trafic.

Autotransports:

 • 1 kanalizācijas asenizācijas mašīna IVECO ML 120E22;
 • 1 vieglā pasažieru automašīna Dacia Lodgy.

Traktortehnika:

 • 4 vienības traktortehnikas;
 • 2 piekabes;
 • 1 šķeldotājs;
 • 1 frontālais iekrāvējs;
 • 1 Polazzani ekskavators.

Ražošanas objekti:

 •  Špoģu katlu māja – 0,8 MWh;
 • Višķu tehnikuma katlu māja – 2,5 MWh;
 • Atdzelžošanas stacijas Vīgantos; Višķu tehnikumā; Dubnā un Ambeļos;
 • Notekūdeņu attīrīšanas stacijas Špoģos, Vīgantos, Dubnā un Ambeļos;
 • Sūkņu stacijas Višķu tehnikumā; Vīgantos; Dubnā un Ambeļos;
 • Ūdenstornis Ambeļos un Dubnā;
 • Mehāniskais komplekss;
 • Ūdens rezervuārs Višķu tehnikumā;
 • Ūdens hidrofori Vīgantos.

Adrese

Apsaimniekojamie objekti

PA “Višķi” valdījumā ir nošķirti pamatlīdzekļi Ls 1 448 081 vērtībā (bilances vērtība dibināšanas brīdī) t.sk.:

 • Dzīvojamās mājas 20, apkurināmā platība – 7 400 m2, 167 dzīvokļi., 300 iedzīvotāji,
 • Nedzīvojamās ēkas 6, apkurināmā platība 18 527 m2,
 • Ceļi un ielas 91,2 km,
 • Siltumtrases 1,7 km,
 • Kanalizācijas vadi 12,2 km,
 • Ūdensvadi 11,1 km,
 • Kabeļu elektrolīnijas 9,1 km,
 • Artēziskās akas 5 gab.

Ziņojumi un pārskati

Maksas pakalpojumi:


Rekvizīti:

Augšdaugavas novada Pašvaldības aģentūra “Višķi”
Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts,  Augšdaugavas novads, LV– 5481
Reģ.nr.LV90002044615
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konts: LV03UNLA0050007464171
☎ Tālr.: 65442032; 26386079
✉ E-pasts: agentura@viski.lv