Pakalpojumi

Izsoles, sludinājumi

  • Nekustamo īpašumu izsoles

Īpašumi, mājokļi

Nauda, nodokļi, nodevas

Uzņēmējdarbība

  • Augšdaugavas novada skolēnu vasaras nodarbinātības programma 

Atļaujas, saskaņojumi

Pabalsti, sociālā palīdzība un aprūpe

  • Pašvaldības bērna piedzimšanas pabalsts

Izglītība, kultūra, sports

Ģimene, tiesu aizsardzība

Civilstāvokļa akti

  • Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa

  • Dzimšanas fakta reģistrācija 

  • Laulības reģistrācija 

  • Miršanas fakta reģistrācija 

Komunālie pakalpojumi

Vispārējas nozīmes pakalpojumi

Tūrisms, vide un daba

Infrastruktūra

Būvniecība, ģeodēzija, kartogrāfija

  • Topogrāfiskās informācijas pārbaude un reģistrācija

  • Topogrāfiskās informācijas saņemšana 

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC)

  • Klientu centri Augšdaugavas novadā