Topogrāfiskās informācijas pārbaude un reģistrācija

Cena

saskaņā ar saistošajiem noteikumiem

Izpildes termiņš

10 darba dienas

Saņēmējs

Mērnieks vai komersants

Augšdaugavas novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas Ģeotelpiskās informācijas (ĢIS) daļa nodrošina augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaudi un reģistrēšanu ADTI datubāzē atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Vairāk informācijas LATVIJA.LV

Procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasītājs iesniedz Iesniegumu un topogrāfisko plānu vai izpildmērījuma plānu, kas ir noformēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, digitālā vektordatu formā "Bentley Systems" datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai "Autodesk" datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus klātienē vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi.
Rēķins tiek izsūtīts uz pakalpojuma saņēmēja norādīto e-pasta adresi. Pakalpojuma saņēmējs apmaksu veic atbilstoši rēķinā norādītajai informācijai.
Reģistrētais darbs tiek izsniegts digitālā vektordatu formā "Bentley Systems" datorizētās projektēšanas (DGN) datņu formātā vai "Autodesk" datorizētās projektēšanas (DWG) datņu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus klātienē vai nosūtot uz pakalpojuma saņēmēja norādīto e-pasta adresi.

Saņem pakalpojumu

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas iela 2, Daugavpils

skatīt kartē

Tālrunis: 65476746

E-pasts: topo@augsdaugavasnovads.lv

Darba laiks

Pirmdienās: 8.30 - 18.00
Otrdienās: 8.00 - 16.30
Trešdienās: 8.00 - 16.30
Ceturtdienās: 8.00 - 16.30
Piektdienās: 8.00 - 15.30
12:00-12:30 Pārtraukums

Pakalpojuma saņemšana

Rīgas iela 2, Daugavpils

skatīt kartē

Tālrunis: 65476746

E-pasts: topo@augsdaugavasnovads.lv

Darba laiks

Pirmdienās: 8.30 - 18.00
Otrdienās: 8.00 - 16.30
Trešdienās: 8.00 - 16.30
Ceturtdienās: 8.00 - 16.30
Piektdienās: 8.00 - 15.30
12:00-12:30 Pārtraukums

Pakalpojuma pieprasīšana

Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401

skatīt kartē