Sociālais darbs un veselība

Sociālais darbs un veselība

19.05.2022

Spēkā stājušies jaunie saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļu jautājumos

Lasīt vairāk

Sociālais darbs un veselība

19.05.2022

Meža dienās iestāda divas reizes vairāk nekā plānots

Lasīt vairāk

Sociālais darbs un veselība

18.05.2022

Sevis izzināšanas pārgājiens “Pilskalnes Siguldiņā”

Lasīt vairāk

Sociālais darbs un veselība

18.05.2022

Veselības veicināšanas pasākumi Ilūkstes apkārtnē

Lasīt vairāk

Sociālais darbs un veselība

16.05.2022

“BALTA” piedāvā apdrošināt Ukrainas civiliedzīvotāju bērnus

Lasīt vairāk

Sociālais darbs un veselība

11.05.2022

15. maijs – Starptautiskā ūdens drošības diena

Lasīt vairāk

Sociālais darbs un veselība

10.05.2022

Daudzdzīvokļu mājā Eglainē ierīkos pacēlāju   

Lasīt vairāk

Sociālais darbs un veselība

03.05.2022

5. maijs – Pasaules roku higiēnas diena

Lasīt vairāk

Sociālais darbs un veselība

26.04.2022

Dienas centra klienti mācās iekļauties ceļu satiksmē

Lasīt vairāk