Rēzeknes novada sociālā darba speciālisti pieredzes apmaiņā Augšdaugavas novadā

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada Sociālais dienests 4.jūlijā tikās ar Rēzeknes novada Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem.

Kolēģu mērķis bija iepazīties ar deinstitucionalizācijas projekta izveidotajiem pakalpojumiem. Tāpēc sākumā notika tikšanās Višķu dienas aprūpes centrā, kur delegācija iepazinās ar izstrādāto nodarbību programmu saturu. Rēzeknes kolēģi izrādīja interesi par sociālā darba dokumentēšanu, darba burtnīcām, reģistrācijas žurnāliem, klientu atkārtoto izvērtēšanu un sava darba novērtēšanu. Detalizēti tika stāstīts ar centra iekārtošanu, katra aprīkojuma nozīmi. Īpaša uzmanība šeit tiek pievērsta sadzīves lietām, ko klienti var izmantot arī mājās: ēdiena gatavošana, galda servēšana, apģērba sakārtošana, dārzeņu audzēšana, dzīves vietas sakopšana, dialoga veidošana, darbības ar naudu utt. Viesi tika lūgti arī iesaistīties radošajās darbnīcās, kur tapa zīmētas un līmētas saulītes ar novēlējumiem – piemiņa no Rēzeknes novada.

Vizītes turpinājumā kolēģi tika iepazīstināti ar grupu dzīvokļiem un specializētajām darbnīcām Nīcgalē. Pārrunās piedalījās arī paši klienti. Katram bija vēlme parādīt savas istabas un palielīties ar rokdarbiem, saliktajām puzlēm, noadītajiem pirkstaiņiem, izgrieztiem koka virtuves dēlīšiem. Tika izstāstīta darba procesa organizēšana, problēmas, kļūdas, bet arī prieks par pozitīvām emocijām.

Augšdaugavas novada Sociālais dienests vēl Rēzeknes novada kolēģiem veiksmi darbos.

Vaboles jauniešu attīstības centrs īstenos Eiropas Solidaritātes korpusa projektu