Vaboles jauniešu attīstības centrs īstenos Eiropas Solidaritātes korpusa projektu

AKTUĀLI

Projekta "Ceļš uz iespējām" mērķis ir izveidot labvēlīgu vidi jauniešu attīstībai un sadarbībai Augšdaugavas novadā, veicināt jauniešu izaugsmi, motivāciju un līdzdalību, nodrošinot viņiem iespēju dalīties idejās un pieredzē, veicinot savstarpējo komunikāciju un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

"Ceļš uz iespējām" piedāvās plašu izglītojošu pasākumu klāstu: no semināriem un darbnīcām līdz pieredzes stāstu pēcpusdienai un pārgājienam, kas rosinās jauniešus izzināt sevi un savas iespējas. Projektā tiek plānotas aktivitātes, kas palīdzēs jauniešiem attīstīt svarīgas prasmes, piemēram, līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, lēmumu pieņemšanu, problēmu risināšanu, savas personības apzināšanos. Ar šī projekta palīdzību vēlamies radīt ilgtspējīgu un iedvesmojošu vidi, kurā jaunieši var augt un attīstīties kā personības, sniedzot viņiem iespēju iegūt iemaņas un prasmes savu mērķu sasniegšanai, kas pozitīvi ietekmēs jauniešu turpmāko dzīvei. Ilgtspējīgas un iesaistošas aktivitātes attīstīs jauniešu prasmes un kompetences dažādās jomās, no komunikācijas un lēmumu pieņemšanas līdz vides aizsardzībai un ilgtspējīgam dzīvesveidam. Realizējot projekta aktivitātes, mēs vēlamies parādīt, ka jaunieši var līdzdarboties savos pagastos un ka ir nepieciešams iziet ārā no "komforta zonas", jo tas paver jaunas iespējas izaugsmei.

Eiropas Solidaritātes korpusa projektā plānotās aktivitātes tiks īstenotas no septembra līdz janvārim. Par tām varēs uzzināt Vaboles jauniešu attīstības centra Facebook profilā, kā arī Augšdaugavas novada tīmekļvietnē.  

Uzņemšana Valsts policijas koledžā