Sociālais dienests

KONTAKTI

Sociālā dienesta vadītāja

Vārds, Uzvārds
Anna Jegorova
Tālrunis

Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Vārds, Uzvārds
Inguna Svarāne
Tālrunis

Sociālā dienesta sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Vija Sibirceva
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30-18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā dienesta sociālās palīdzības nodaļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Ināra Pomjalova
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30-18.00, Trešdien 8.00 – 16.00

Sociālā dienesta ģimenes ar bērniem atbalsta nodaļas vadītāja

Vārds, Uzvārds
Rita Beļska
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30-18.00, Otrdien 8.00 – 16.30

Lietvede

Vārds, Uzvārds
Ruta Pavlova
Tālrunis

Sociālais darbinieks

Vārds, Uzvārds
Indra Tomko
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30-18.00, Ceturtdien 8.00-16.30

Psihologs

Vārds, Uzvārds
Aija Centnere
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Trešdien, ceturtdien 13.00-17.00

Psihologs

Vārds, Uzvārds
Renāte Ļahovska
Tālrunis

Sociālais darbinieks

Vārds, Uzvārds
Nataļja Škutāne
Tālrunis

Sociālā darbiniece Ambeļu pagastā

Vārds, Uzvārds
Janīna Gaidele
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Bebrenes pagastā

Vārds, Uzvārds
Inese Cirse
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.00 – 16.30, Otrdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Biķernieku pagastā

Vārds, Uzvārds
Aleksandra Artikova
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Krīzes centra vadītāja

Vārds, Uzvārds
Valentīna Kriviņa
Tālrunis

Krīzes centra sociālais darbinieks

Vārds, Uzvārds
Svetlana Kondratoviča

Demenes Sociālo pakalpojumu un palīdzības centra vadītāja

Vārds, Uzvārds
Regīna Tamane
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Demenes pagastā

Vārds, Uzvārds
Svetlana Barkovska
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Otrdien 8.00-18.00, Ceturtdien 8.00-16.30

Sociālā darbiniece Demenes pagastā

Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Dubnas pagastā

Vārds, Uzvārds
Olga Osipova
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 - 12.00, 12.30 - 17.00; Trešdien 8.30 - 12.00, 12.30 - 16.00

Sociālā darbiniece Dvietes pagastā

Vārds, Uzvārds
Inguna Buka
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien: 9.00 – 17.30, Trešdien: 8.00 – 12.00

Sociālā darbiniece Eglaines pagastā

Vārds, Uzvārds
Inguna Buka
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Otrdien: 9.00 – 17.30, Ceturtdien: 8.00 – 12.00

Sociālā darbiniece Ilūkstes pilsētā

Vārds, Uzvārds
Kristīne Elksnīte
Pieņemšanas laiks

Pirmdien: 12.30 – 16.00, Otrdien: 9.00 -17.30 Trešdien: 8.30 – 12.00 Ceturtdien: 8.30 – 12.00

Ilūkstes Sociālo pakalpojumu un palīdzības centra vadītāja

Vārds, Uzvārds
Sanita Vāsule
Pieņemšanas laiks

Pirmdien: 8.00 – 16.30, Otrdien: 8.00 – 17.30 Trešdien: 8.00 – 16.30 Ceturtdien: 8.00 – 16.30 Piektdien: 8.00 – 15.30

Sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Ilūkstes pilsētā

Vārds, Uzvārds
Iveta Skudra
Pieņemšanas laiks

Pirmdien: 8.00 – 16.30, Trešdien: 8.00 – 12.00 Ceturtdien: 8.00 – 16.30 Piektdien: 8.00 – 15.30

Ģimenes asistente Ilūkstes pilsētā

Vārds, Uzvārds
Maija Žigajeva
Pieņemšanas laiks

Pirmdien: 8.00 – 16.30, Otrdien: 8.00 – 17.30 Trešdien: 8.00 – 16.30 Ceturtdien: 8.00 – 16.30 Piektdien: 8.00 – 15.30

Sociālā darbiniece Kalkūnes pagastā

Vārds, Uzvārds
Aija Cimoška
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Otrdien 8.00-18.00, Ceturtdien 8.00-16.30

Sociālā darbiniece Kalkūnes pagastā

Vārds, Uzvārds
Dorosida Mančinska
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Kalupes pagastā

Vārds, Uzvārds
Ligita Liepiņa
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Laucesas pagastā

Vārds, Uzvārds
Rasma Gribute
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Līksnas pagastā

Vārds, Uzvārds
Elvīra Vorošena
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Maļinovas pagastā

Vārds, Uzvārds
Jeļena Grigorjeva
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Medumu pagastā

Vārds, Uzvārds
Regina Gligore
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Naujenes Sociālo pakalpojumu un palīdzības centra vadītāja

Vārds, Uzvārds
Laura Jakovļeva
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.00-18.00, Otrdien 8.00-12.00 Trešdien 8.00-16.30

Ģimenes asistente Naujenes pagastā

Vārds, Uzvārds
Irēna Krumpļevska

Sociālā darbiniece Naujenes pagastā

Vārds, Uzvārds
Jeļena Kokina
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Naujene Pirmdien 8.00-18.00 Otrdien 8.00-12.00, Trešdien 8.00-16.30

Sociālā darbiniece Naujenes pagastā

Vārds, Uzvārds
Rita Bebriša
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Krauja Otrdien 9.00-11.30, Trešdien 8.00-16.30 Lociki Ceturtdien 9.00-11.30

Sociālā darbiniece Naujenes pagastā

Vārds, Uzvārds
Tatjana Donga
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.00-18.00, Otrdien 8.00-12.00 Trešdien 8.00-16.30

Sociālā darbiniece Naujenes pagastā

Vārds, Uzvārds
Jadviga Stepanova
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.00-12.00

Sociālā darbiniece Naujenes pagastā

Vārds, Uzvārds
Svetlana Zinkeviča
Tālrunis

Sociālā darbiniece Nīcgales pagastā

Vārds, Uzvārds
Irina Bule
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Pilskalnes pagastā

Vārds, Uzvārds
Liene Greļevska
Pieņemšanas laiks

Pirmdien: 8.00 – 16.30, Ceturtdien: 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Salienas pagastā

Vārds, Uzvārds
Tatjana Babina
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Salienas pagastā

Vārds, Uzvārds
Tatjana Smargune
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Skrudalienas pagastā

Vārds, Uzvārds
Faina Sigņejeva
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Skrudalienas pagastā

Vārds, Uzvārds
Jūlija Žugare
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Sventes pagastā

Vārds, Uzvārds
Edīte Plone
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Šēderes pagastā

Vārds, Uzvārds
Jeļena Krjaukle
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien: 9.00 – 16.30, Otrdien: 9.00 – 17.30 Trešdien: 9.00 – 12.00

Sociālā darbiniece Tabores pagastā

Vārds, Uzvārds
Svetlana Januškeviča
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Vaboles pagastā

Vārds, Uzvārds
Valentīna Skrinda
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Višķu pagastā

Vārds, Uzvārds
Janīna Putāne
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Pirmdien 8.30 – 18.00, Trešdien 8.00 – 16.30

Sociālā darbiniece Višķu pagastā

Vārds, Uzvārds
Janīna Vanaga
Tālrunis
Pieņemšanas laiks

Otrdien 8.00-18.00, Ceturtdien 8.00-16.30

Sociālais darbinieks Subates pilsētā un Prodes pagastā

Vārds, Uzvārds
Inese Streiko
Tālrunis

Sociālais darbinieks Nīcgales grupu dzīvokļos un specializētajās darbnīcās

Vārds, Uzvārds
Jeļena Klamažņikova
Tālrunis

Darba laiks

Pirmdiena: 8.30 – 18.00
Otrdiena: 8.00 – 16.30
Trešdiena: 8.00 – 16.30
Ceturtdiena: 8.00 – 16.30
Piektdiena: 8.00 – 15.30

Pārtraukums: 12.00 – 12.30

Adrese