Nekustamā īpašuma nodokļa norēķinu konts

Pašvaldība

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde
Reģistrācijas numurs: 90009117568
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV - 5401
Banka: AS SWEDBANK
SWIFT: HABALV22XXX
Konta numurs: LV78HABA0551051979749

Daugavpils novada dome pārdod automašīnas par brīvu cenu