Nekustamā īpašuma nodokļa norēķinu konts

Pašvaldība

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Reģistrācijas numurs: 90009117568
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Banka:  AS SWEDBANK
SWIFT: HABALV22XXX
Konta numurs:  LV78HABA0551051979749

Daugavpils novada dome pārdod automašīnas par brīvu cenu