VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

AKTUĀLI

Špoģi

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Višķu pagasta Špoģos darbojas no 2015.gada 1.oktobra. Līdz ar to novada iedzīvotājiem ir priekšrocība pašvaldības un valsts pakalpojumus saņemt vienkopus.

Kontakti:

Augšdaugavas novads (Višķu pagasts)
Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., LV-5481
Tālr.: 66954816
E-pasts: daugavpils@pakalpojumucentri.lv

Kontaktpersona: Ruta Grustāne

Darba laiks

Pirmdienās:8.00–12.00  12.30–17.30
Otrdienās:8.00–12.00  12.30–16.30
Trešdienās:8.00–12.00  12.30–16.30
Ceturtdienās:8.00–12.00  12.30–16.30
Piektdienās:8.00–12.00  12.30–15.30

*VPVKAC ir pieejami 12 valsts iestāžu: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA),  Valsts ieņēmumu dienesta (VID)Lauku atbalsta dienesta (LAD)Lauksaimniecības datu centra (LDC)Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA)Uzņēmumu reģistra (UR), Valsts zemes dienesta (VZD), Valsts darba inspekcijas (VDI)Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas (VDEĀVK), Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB)  pakalpojumi (klātienes pakalpojumi un/vai konsultācijas  e-pakalpojumu lietošanā.

VPVKAC piedāvā arī praktisku palīdzību darbam  ar datoru, internetu, eID viedkartes lasītāju, oficiālas elektroniskās (e-adrese) izveidošanā  un izmantošanā.

***Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centra darbu koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

UZMANĪBU – SVARĪGI!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

Ilūkste

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Kontakttālruņi: 65447850, 29151600 (pašvaldība), 66954819 (VPVKAC tīkls)

E-pasts: administracija@ilukste.lv (pašvaldība), ilukste@pakalpojumucentri.lv (VPVKAC tīkls)

Darba laiks

Pirmdienās:8.00–12.00  12.30–16.30
Otrdienās:8.00–12.00  12.30–17.30
Trešdienās:8.00–12.00  12.30–16.30
Ceturtdienās:8.00–12.00  12.30–16.30
Piektdienās:8.00–12.00  12.30–15.30

*Ilūkstes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) izveidots sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju 2015. gada 1. septembrī, paplašinot 2010. gadā izveidotā Pašvaldības pakalpojumu centra darbību.

*VPVKAC ir pieejami gan līdzšinējie pašvaldības pakalpojumi, gan noteikti 12 valsts iestāžu: Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB)Lauku atbalsta dienesta (LAD)Lauksaimniecības datu centra (LDC)Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA)Uzņēmumu reģistra (UR), Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Valsts zemes dienesta (VZD), Valsts darba inspekcijas (VDI)Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas (VDEĀVK) pakalpojumi (klātienes pakalpojumi un/vai konsultācijas par e-pakalpojumu lietošanu – atkarībā no pašvaldības un attiecīgās iestādes noslēgtā sadarbības līguma).

*Šeit var saņemt arī informāciju par tuvākajām valsts iestāžu reģionālajām struktūrvienībām, to darba laikiem un pakalpojumu pieteikšanas kārtību, kā arī praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID viedkartes lasītāju.

*Valsts un pašvaldību vienotie klientu apkalpošanas centri pašlaik ir pieejami 90 pašvaldībās, to darbu koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Kas vajadzīgs, dodoties uz VPVKAC?

  • Ierodoties VPVKAC, jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
  • Ja plāno izmantot e-pakalpojumus, identitātes apliecināšanai nepieciešami vai nu internetbankas piekļuves rīki (lietotāja numurs, kodu kalkulators vai viedttālrunis ar aktivizētu SmartID lietotni – lielākajai daļai pieprasītāko pakalpojumu), vai arī personas apliecība (eID), kurā aktīvs autentifikācijas sertifikāts (atsevišķu e-pakalpojumu saņemšanai var būt nepieciešams arī aktivizēts e-paraksta sertifikāts), vai arī eParaksta viedkarte ar pieejas kodiem.
Augšdaugavas novada deputāti pieņem iedzīvotājus (janvāris)