SIA “Veselības centrs Ilūkste”

Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetāRaiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447, www.ilukste.lv/veseliba/sia-vc-ilukste
Kapitālsabiedrības apstiprinātie pārskatiPārskati
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)111 954
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla)100
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiemPPKDKPL 4.panta pirmā daļa un VPIL 88.panta pirmās daļas 1.punkts
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķissniedz primārās, sekundārās veselības aprūpes, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, pansijas pakalpojumus
Citas ziņas
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībāP.Dzalbe