SIA “Veselības centrs Ilūkste”

Adrese:

Kontakti:

SIA “Veselības centrs “Ilūkste””

valdes locekle

Vārds, Uzvārds
Zane Buceniece-Zīberga
Tālrunis

Mājaslapa: ilukste.lv/veseliba/sia-vc-ilukste

Kapitālsabiedrības apstiprinātie pārskati

Pamatkapitāls: 111 954 eiro

Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā - 100%

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma  4.panta pirmai daļai un Valsts pārvaldes iekārtas likuma  88.panta pirmās daļas 1. un 2.punktam.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais:

  • Uzturēt, pilnveidot Kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2015 standartam.
  • Nodrošināt kvalitatīvu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas un pansijas pakalpojumu atbilstoši likumdošanai.
  • Primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumu attīstība un kvalificēta personāla piesaiste.
  • Pilnveidot infrastruktūru.
  • Nodrošināt sekmīgu finansiālo darbību.

Citas ziņas: 2022. gada 13.oktobra Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmums Nr. “917 Par Augšdaugavas novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Veselības centrs Ilūkste”

Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā ir izpilddirektors Pēteris Dzalbe.