SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

Adrese:

Mājaslapa: slimnica.daugavpils.lv

Kapitālsabiedrības apstiprinātais pārskats

Pamatkapitāls: 9 085 896 eiro

Augšdaugavas novada līdzdalības apmērs: 8.42% jeb 765 055 eiro

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma  4.panta pirmai daļai un Valsts pārvaldes iekārtas likuma  88.panta pirmās daļas 1. un 2.punktam.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latgales reģiona iedzīvotājiem.

Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā ir izpilddirektors Pēteris Dzalbe.

Citas ziņas: 2022. gada 13.oktobra Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmums Nr. 918 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”.

Kontakti:

SIA “Daugavpils reģionāla slimnīca”

valdes loceklis

Vārds, Uzvārds
Grigorijs Semjonovs
Tālrunis