SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

Adrese:

Mājaslapa: slimnica.daugavpils.lv

Kapitālsabiedrības apstiprinātie pārskati

Pamatkapitāls: 8 563 896 eiro

Augšdaugavas novada līdzdalības apmērs: 8.93% jeb 765 055 eiro

Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam: 4.panta pirmā daļa un VPIL 88.panta pirmās daļas 1.,3.punkts.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Daugavpils pilsētā.

Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā ir Pēteris Dzalbe.

Citas ziņas: 2021. gada 27. maija Daugavpils pilsētas domes lēmumi Nr. 326, Nr. 327.

Kontakti:

SIA “Daugavpils reģionāla slimnīca”

valdes loceklis

Vārds, Uzvārds
Grigorijs Semjonovs
Tālrunis