SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetāVasarnīcu ielā 20, Daugavpils, LV-5458,
www.slimnica.daugavpils.lv
Kapitālsabiedrības apstiprinātie pārskatiPārskati
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)8 563 896
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla)8.93 (765 055 EUR)
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiemPPKDKPL 4.panta pirmā daļa un
VPIL 88.panta pirmās daļas 1.,3.punkts
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķisnodrošina veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Daugavpils pilsētā
Citas ziņas2021.gada 27. maija Daugavpils pilsētas domes lēmumi Nr.326, Nr.327
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībāV.Kezika