SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”

Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetāĢimnāzijas ielā 28-2, Daugavpils, LV-5401,
www.aadso.lv
Kapitālsabiedrības apstiprināts 2020.gada pārskatsPārskats
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)485 900,00 eiro
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla)22.71% (110 940,00 eiro)
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiemPPKDKPL 4. panta pirmā daļa un VPIL 88. panta pirmās daļas 1. punkts
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķisnodrošina videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sistēmas uzturēšanu, kvalitatīvus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus
Citas ziņas2021. gada 27. maija Daugavpils pilsētas domes lēmumi Nr. 326, Nr.327.
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībāP.Dzalbe