SIA “Grīvas poliklīnika”

Kapitālsabiedrības juridiskā adrese, mājas lapas adrese internetāLielā ielā 42, Daugavpils,
www.grivaspoliklinika.lv
Kapitālsabiedrības apstiprinātie pārskatiPārskati
Kapitālsabiedrības pamatkapitāla lielums (EUR)414 901
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā (īpatsvars % no Kapitālsabiedrības pamatkapitāla)100
Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiemPPKDKPL 4.panta pirmā daļa un VPIL 88.panta pirmās daļas 1.punkts
Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķisnodrošina veselības aprūpes pieejamību
Citas ziņas
Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībāP.Dzalbe