SIA “Grīvas poliklīnika”

Adrese:

Kontakti:

SIA “Grīvas poliklīnika”

valdes loceklis

Vārds, Uzvārds
Andris Pļaskota
Tālrunis

Mājaslapa: grivaspoliklinika.lv

Kapitālsabiedrības apstiprinātie pārskati

Pamatkapitāls: 414 901 eiro

Augšdaugavas novada pašvaldības līdzdalības apmērs - 100%

Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma  4.panta pirmai daļai un Valsts pārvaldes iekārtas likuma  88.panta pirmās daļas 1. un 2.punktam.

Kapitālsabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis:

  • Sekundārās un primārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana.
  • Sekmīga finansiālās darbības nodrošināšana

Citas ziņas: 2022. gada 13. oktobra Augšdaugavas novada pašvaldības domes lēmums Nr. 920 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Grīvas poliklīnika”.

Augšdaugavas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā ir izpilddirektors Pēteris Dzalbe.