Kalendārs

Kategorija

Kur

Drīzumā

Tautsaimniecības komitejas sēde

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
06.04.2023

Attīstības komitejas sēde

Sēžu zāle, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
06.04.2023

Matemātikas valsts 73. olimpiādes 3. posms 9. - 12. klasei

Jelgavas iela 3, Rīga
10:00
06.04.2023

Lieldienu meistarklase Svētku galda dekors

Tabores pagasta bibliotēka
14:00
06.04.2023

Galda spēļu vakars

Bebrenes pagasta kultūras nams
18:00 - 21:00
06.04.2023

Lieldienu dekorāciju meistarklase

Ambeļu estrāde
12:00
09.04.2023

Lieldienu pasākums “Lieldienas Demenē”

Demenes KN
12:00
09.04.2023

Lieldienu sarīkojums “Rosīgās Lieldienas”

Subates Kultūras nams
12:00
09.04.2023

Lieldienu pasākums bērniem

Ilūkstes kultūras un mākslas centrs
13:00
09.04.2023

Lieldienu jampadracis maziem un lieliem. Notiks olu ripināšana, zaķu skrējiens, iesim rotaļās, darbosies darbnīciņa bērniem

Šēderes kultūras nams
13:00
09.04.2023

Lieldienu koncerts ”Pavasara raibumi” Uzstāsies amatiermākslas kolektīvi.

Dvietes pagasta kultūras nams
13:00
09.04.2023

Lieldienu sarīkojums “Lielo dienu sagaidot”

Eglaines pagasta kultūras nams
14:00
09.04.2023

Lieldienu svinēšana. Muzikāli sveicieni, sportiskas aktivitātes

Sventes tautas nams
14:00
09.04.2023

Lieldienu pasākums “Raiba Lieldieniņa’’

Maļinovas pagasta saieta nams
16:00
09.04.2023

Lieldienu koncerts. Uzstāsies Bebrenes pagasta amatiermākslas kolektīvi

Bebrenes pagasta kultūras nams
17:00
09.04.2023

Lieldienu koncerts

Ambeļu kultūras namā
18:00
09.04.2023

Atpūtas vakars “Pie Lieldienu galda”

Medumu pagasta TN
19:00
09.04.2023

Groziņballe kopā Artūru Lapu

Dvietes pagasta kultūras nams
21:00
09.04.2023

Lieldienu pasākums “Jautrās Lieldienas Līksnā”

Līksnas Muižas parks, Līksnas pagasta kultūras namā
12:00
10.04.2023

“Svinot Lieldienas”- rotaļas, olu ripināšana, kopā būšana ar zaķi, un citas aktivitates

Pie Pilskalnes pagasta ēkas
12:00
10.04.2023