Studijas “Vijolīte” audzēkņu un draugu koncerts

Kultūra

Bebrenes Romas katoļu baznīca

15:00

17.08.2024

Augšdaugavas novada jaunatnes salidojums