Augšdaugavas novada jaunatnes salidojums

Jaunatne

Militārais mācību poligons “Meža Mackeviči”

11:00

20.07.2024 - 21.07.2024

Mākslinieku tikšanās Vecsalienas muižas pilī