Mākslinieku tikšanās Vecsalienas muižas pilī

Kultūra

Vecsalienas muižas pils

18:00

18.07.2024

Augšdaugavas novada pašvaldības atsavināšanas komisijas sēde