Tarifi

Ambeļu pagasta teritorija
– Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifu apstiprināšanu
– Par ūdens piegādes tarifu apstiprināšanu
– Par notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas tarifu apstiprināšanu

Biķernieku pagasta teritorija
– Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Biķernieku pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”
– Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Biķernieku pagasta teritorijā

Demenes pagasta teritorija
– Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Demenes pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”
– Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 27.oktobra lēmumā Nr.2520 „Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Demenes pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA””
– Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu
– Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu apstiprināšanu

Dubnas pagasta teritorija
– Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu
– Par ūdensapgādes pakalpojumu tarifiem
– Par kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Kalkūnes pagasta teritorija
– Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Kalkūnes pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija”
Siltumenerģijas tarifi Kalkūnes pagastā (NPS)

Kalupes pagasta teritorija
– Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Kalupes pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”
– Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu
– Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa apstiprināšanu

Laucesas pagasta teritorija
– Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Laucesas ciemā
– Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Mirnija ciemā
– Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Laucesas pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”

Līksnas pagasta teritorija
– Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Līksnas pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”
– Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
– Par apkures tarifa apstiprināšanu nedzīvojamām telpām Daugavas ielā 5, Līksnas pagastā
– Par gāzes piegādes tarifa noteikšanu iedzīvotājiem, Daugavas ielā 5, Līksna

Maļinovas pagasta teritorija
– Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Maļinovas pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”
– Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Maļinovas pagasta teritorijā

Medumu pagasta teritorija
– Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Medumu pagasta teritorijā
– Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Naujenes pagasta teritorija
– Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifu apstiprināšanu
– Siltumenerģijas tarifi Naujenes pagastā (NPS)

Nīcgales pagasta teritorija
– Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu
– Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Nīcgales pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA
– Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 27.oktobra lēmumā Nr.2521 „Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Nīcgales pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA””
– Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Nīcgales pagasta teritorijā

Salienas pagasta teritorija
– Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Salienas pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”
– Par kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
– Par ūdensapgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
– Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu

Skrudalienas pagasta teritorija
– Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu
– Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
– Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu

Sventes pagasta teritorija
– Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Daugavpils novada Sventes pagasta teritorijā
– Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu
– Par ūdensapgādes pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
– Par kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Tabores pagasta teritorija
– Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Tabores pagasta teritorijā
– Par Tabores pagasta pārvaldes greidera nomas tarifu noteikšanu
– Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Vaboles pagasta teritorija
– Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu
– Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Vaboles pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”

Vecsalienas pagasta teritorija

– Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu Vecsalienas pagasta teritorijā
– Par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Višķu pagasta teritorija
– Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Višķu pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”
– Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2020.gada 27.oktobra lēmumā Nr.2522 „Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Višķu pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA””
– Siltumenerģijas tarifs