Komisijas, padomes un to nolikumi

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

– Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvā komisija
Lēmums 
Nolikums

– Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisija
Lēmums
Nolikums

– Augšdaugavas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisija
Lēmums
Nolikums

– Augšdaugavas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija
Lēmums
Nolikums

– Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas komisija
Lēmums
Nolikums

– Daugavpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija
Nolikums
Lēmums
Lēmums

– Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu fonda komisija
Lēmums
Nolikums

– Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisija
Lēmums

– Par Augšdaugavas novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisijas izveidošanu
Lēmums
Nolikums

– Augšdaugavas novada pašvaldības apbalvošanas komisija
Lēmums
Nolikums

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

– Daugavpils novada domes pedagoģiski medicīniskā komisija
Lēmums
Nolikums

– Daugavpils novada pašvaldības tirdzniecības atļauju izsniegšanas un tirdzniecības vietu noteikšanas komisija
Lēmums
Nolikums

– Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija
Lēmums
Nolikums

– Daugavpils novada domes apbalvošanas komisija
Lēmums
Nolikums

– Daugavpils novada domes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes veicināšanas komisija
Lēmums
Nolikums

– Daugavpils novada domes siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumu un sadzīves atkritumu savākšanas tarifu projektu izvērtēšanas komisija
Lēmums
Lēmums
Nolikums

– Daugavpils novada Medību koordinācijas komisija
Lēmums
Nolikums

– Daugavpils novada Kultūras mantojuma komisija
Lēmums
Nolikums

– Dabas parka “Daugavas loki” konsultatīvā padome
Lēmums
Nolikums

– Daugavpils novada Uzņēmēju konsultatīvā padome
Lēmums
Nolikums

– Stipendiju piešķiršanas komisija
Lēmums
Nolikums

– Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanas komisija
Lēmums
Nolikums

– Daugavpils novada domes sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzības jomā
Lēmums
Nolikums

– Atbalsta fonds biedrībām
Kārtība
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums