Nolikumi

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

– Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas nolikums

– Grozījumi Ilūkstes novada domes 2021.gada 30.jūnija nolikumā Nr.3/2021 “Iestādes “Ilūkstes pilsētas administrācija” nolikums”

Pagastu pārvalžu nolikumi
– Ambeļu pagasta pārvaldes nolikums
– Bebrenes pagasta pārvaldes nolikums
– Biķernieku pagasta pārvaldes nolikums
– Demenes pagasta pārvaldes nolikums
– Dubnas pagasta pārvaldes nolikums
– Dvietes pagasta pārvaldes nolikums
– Eglaines pagasta pārvaldes nolikums
– Laucesas pagasta pārvaldes nolikums
– Līksnas pagasta pārvaldes nolikums
– Kalkūnes pagasta pārvaldes nolikums
– Kalupes pagasta pārvaldes nolikums
– Maļinovas pagasta pārvaldes nolikums
– Medumu pagasta pārvaldes nolikums
– Naujenes pagasta pārvaldes nolikums
– Nīcgales pagasta pārvaldes nolikums
– Pilskalnes pagasta pārvaldes nolikums
– Salienas pagasta pārvaldes nolikums
– Skrudalienas pagasta pārvaldes nolikums
– Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes nolikums
– Sventes pagasta pārvaldes nolikums
– Šēderes pagasta pārvaldes nolikums
– Tabores pagasta pārvaldes nolikums
– Vaboles pagasta pārvaldes nolikums
– Višķu pagasta pārvaldes nolikums

Izglītības iestāžu nolikumi
– Laucesas pamatskolas nolikums
– Sventes vidusskolas nolikums
– Zemgales vidusskolas nolikums
– Vaboles vidusskolas nolikums
– Medumu speciālās pamatskolas nolikums
– Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” nolikums
– Ilūkstes Raiņa vidusskolas nolikums
– Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskolas nolikums
– Kalupes pamatskolas nolikums
– Lāču pamatskolas nolikums
– Naujenes pamatskolas nolikums
– Silenes pamatskolas nolikums
– Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra nolikums
– Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikums
– Špoģu vidusskolas nolikums
– Biķernieku pamatskolas nolikums
– Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” nolikums
– Salienas vidusskolas nolikums
– Randenes pamatskolas nolikums

Kultūras iestāžu nolikumi
– Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes nolikums
– Naujenes Mūzikas un mākslas skolas nolikums
– Špoģu Mūzikas un mākslas skolas nolikums
– Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas nolikums

Pašvaldības aģentūru nolikumi
– Pašvaldības aģentūras “Višķi” nolikums
– Pašvaldības aģentūras “TAKA” nolikums

Sociālo iestāžu nolikumi
Sociālā atbalsta un aprūpes centra “Avots” nolikums
– Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” nolikums
– Višķu sociālās aprūpes centra nolikums

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

– Nolikums par Daugavpils novada domes apbalvojumiem

Izglītības iestāžu nolikumi
– Špoģu vidusskolas nolikums
– Medumu pamatskolas nolikums
– Daugavpils novada sporta skolas nolikums

Sociālo iestāžu nolikumi
– Daugavpils novada Sociāla dienesta nolikums

Bāriņtiesu nolikumi
– Daugavpils novada Skrudalienas bāriņtiesas nolikums
– Daugavpils novada Višķu bāriņtiesas nolikums

Konkursu nolikumi
– IV XVIII starptautiskā akordeonistu – solistu konkursa “Naujene – 2020” nolikums
Netradicionālās modes skates – konkursa “KOSMOSS, PLANĒTAS, VISUMS” nolikums
– Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” izsludināšanu
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums