Īres un apsaimniekošanas maksa

– Par Daugavpils novada pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas un dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu

– Par Daugavpils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu, dzīvojamo telpu īres un pakalpojumu līgumiem

Ambeļu pagasta teritorija
– Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Ambeļu pagasts, Daugavpils novads

Demenes pagasta teritorija
-Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Demenes pagastā
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2018.gada 13.decembra lēmumā Nr.1207 “Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Demenes pagastā”


Līksnas pagasta teritorija

-Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvokļu īpašniekiem Līksnas pagasta dzīvojamās mājās
-Par grozījumu Daugavpils novada domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr.94 “Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvokļu īpašniekiem Līksnas pagasta dzīvojamās mājās”

Medumu pagasta teritorija
-Par dzīvokļu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Medumu pagasta teritorijā

Nīcgales pagasta teritorija
-Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Nīcgales pagasts, Daugavpils novads

Sventes pagasta teritorija
-Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvojamai mājai Parka iela 3, Svente, Sventes pagasts, Daugavpils novads

Tabores pagasta teritorija
-Par uzturēšanas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvojamā mājā „Maskališķi”, Tabores pagasts, Daugavpils novads

Vecsalienas pagasta teritorija
– Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads

Višķu pagasta teritorija
-Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Višķu pagasts, Daugavpils novads
-Par grozījumu Daugavpils novada domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr.456 “Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu dzīvojamās mājās Višķu pagasts, Daugavpils novads”