Maksas pakalpojumi

AUGŠDAUGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Izglītības iestādes
– Par skolēnu un audzēkņu ēdināšanas pakalpojumiem Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

Ambeļu pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Ambeļu pagastā

Biķernieku pagasta teritorija
Par maksas pakalpojumiem Biķernieku pagastā

Demenes pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Demenes pagastā

Dubnas pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Dubnas pagastā

Kalkūnes pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Kalkūnes pagastā

Kalupes pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Kalupes pagastā

Līksnas pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Līksnas pagastā
– Par ieejas maksas noteikšanu Līksnas Muižas parka apmeklētājiem

Maļinovas pagasta teritorija
Par maksas pakalpojumiem Maļinovas pagastā

Medumu pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Medumu pagastā

Naujenes pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Naujenes pagastā

Salienas pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Salienas pagastā

Skrudalienas pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Skrudalienas pagastā

Sventes pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Sventes pagastā

Tabores pagasta teritorija
– Par maksas pakalpojumiem Tabores pagastā

Vecsalienas pagasta teritorija
– Par ieejas maksas noteikšanu Vecsalienas muižas pils parka apmeklētājiem

Višķu pagasta teritorija
– Par laivu nomu Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā
– Par maksas pakalpojumiem Višķu pagastā

Izglītības iestādes
– Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs

Kultūras pārvalde
– Par Daugavpils novada Kultūras pārvaldes maksas pakalpojumiem
– Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras institūcijās
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2014.gada 31.jūlija lēmumā Nr. 679 „Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras institūcijās”

Sociālais dienests
– Par Daugavpils novada Sociālā dienesta psihologa maksas pakalpojumiem

Dzimtsarakstu nodaļa
– Par Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2018.gada 13.decembra lēmumā Nr.1203 „Par Daugavpils novada dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”

Būvvalde
– Par Daugavpils novada domes Būvvaldes maksas pakalpojumiem

Pašvaldības aģentūra “Višķi”
– Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ Višķi” ekskavatora –iekrāvēja PALAZZANI PB-80 maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
– Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “Višķi” maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
Par Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “Višķi” maksas pakalpojumiem

Daugavpils novada dome
– Par Daugavpils novada pašvaldības iestādes – Daugavpils novada dome maksas pakalpojumiem

Višķu sociālais aprūpes centrs
– Par Daugavpils novada Višķu sociālās aprūpes centra Dienas aprūpes centra invalīdiem un pensijas vecuma personām Dienas aprūpes centra pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
– Par Višķu sociālās aprūpes centra maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots”
– Par Sociālā atbalsta un aprūpes centra “Avots” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
– Par Sociālā atbalsta un aprūpes centra “Avots” sociālās rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem speciālistu (audiologopēda, ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa) maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Citi maksas pakalpojumi
– Par maksas pakalpojumu noteikšanu par parakstu apliecināšanu
– Par grozījumu Daugavpils novada domes 2015.gada 24.septembra lēmumā Nr.794 “Par maksas pakalpojumu noteikšanu par parakstu apliecināšanu”