Pilnvarojumi un deleģējumi

– Par Daugavpils novada pagasta pārvalžu pilnvarojumu
– Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.283 “Par Daugavpils novada pagasta pārvalžu pilnvarojumu”
– Par Daugavpils novada pagasta pārvalžu pilnvarojumu
– Par Daugavpils novada pagasta pārvalžu deleģējumu
– Par funkciju deleģēšanu Ilūkstes novada pašvaldībai
– Par funkciju pārņemšanu
– Par Daugavpils novada pagasta pārvalžu pilnvarojumu
– Par Daugavpils novada pagastu pārvalžu pilnvarojumu
– Par uzdevuma deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu serviss”
– Par papildinājumiem Daugavpils novada domes 29.07.2010. lēmuma Nr. 1004 „Par uzdevuma deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu serviss””
– Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2010.gada 29.jūlija lēmumā Nr. 1004 „Par uzdevuma deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Naujenes pakalpojumu serviss””
– Par pilnvarojumu Daugavpils novada pagasta pārvaldēm piešķirt zvejas nomas tiesības rūpnieciskajai zvejai
– Par pilnvarojumu organizēt licencēto makšķerēšanu Medumu ezera
– Par deleģēšanas līguma slēgšanu
– Pielikums
– Par pilnvarojumu piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos
– Par pilnvarojumu piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos
– Par Daugavpils novada domes 2010.gada 11.februāra noteikumu Nr.2 “Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” atzīšanu par spēku zaudējušiem
– Par uzdevuma deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”
– Par pilnvarojumu piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos
– Par uzdevuma deleģēšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”
– Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Vīragnas ezerā
– Pielikums
– Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Smiļģinu ezerā
– Pielikums
– Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Sventes ezerā
– Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” pilnvarojumu