Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Projekta darbību īstenošanas laiks: 01.01.2016 – 31.12.2022.
Projekta mērķis: ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.
Projekta koordinatore Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes pedagogs karjeras konsultants Iveta Repkova.
Vairāk par projektu: https://www.viaa.gov.lv/lv/par-projektu

Individuālās karjeras konsultācijas Augšdaugavas novada skolās
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes pedagogs karjeras konsultants Iveta Repkova aicina Bebrenes VP vidusskolas, Ilūkstes Raiņa vidusskolas, Sventes vidusskolas, Špoģu vidusskolas 7. – 12. klašu skolēnus uz individuālajām karjeras konsultācijām.
Pieteikšanās pa tālruni: 26451730 vai e-pastā: repkova@inbox.lv

Publicitāte

Karjeras projekts

30.10.2023

Karjeras nedēļa Sventes vidusskolā

Lasīt vairāk

Karjeras projekts

30.10.2023

Karjeras nedēļa Laucesas pamatskolā

Lasīt vairāk

Karjeras projekts

19.04.2023

Seminārs jauniešiem “Jaunietis darba tirgū”

Lasīt vairāk

Karjeras projekts

19.04.2023

Naujenes pamatskolas skolēni iepazīst profesijas

Lasīt vairāk

Karjeras projekts

27.12.2022

Mācību ekskursija uz maizes ceptuvi “Latvijas maiznieks”

Lasīt vairāk

Karjeras projekts

08.11.2022

Karjeras nedēļa Silenes pirmsskolas grupā

Lasīt vairāk

Karjeras projekts

27.10.2022

Karjeras nedēļa Kalupes pamatskolā

Lasīt vairāk

Karjeras projekts

25.10.2022

Ikgadējā Karjeras nedēļā Augšdaugavas novada izglītības iestādes aicināja skolēnus atklāt savas uzņēmējspējas

Lasīt vairāk

Karjeras projekts

24.10.2022

Karjeras nedēļa Lāču pamatskolā

Lasīt vairāk