Karjeras nedēļa Laucesas pamatskolā

Izglītība

No 16. līdz 20.oktobrim visā Latvijā jau vienpadsmito gadu notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļā ar nosaukumu “Tavs prasmju portfelis” tiks akcentēta prasmju pilnveide, caur dažādām aktivitātēm tiks iepazīstot un atklājot dzīvei un karjerai noderīgas prasmes (katrai dienai sava prasmju grupa - caurviju, starppersonu/personīgās, IT, profesionālās prasmes).

            Tās laikā gan skolēni, gan arī pirmsskolas grupu audzēkņi  dažādās aktivitātēs varēja apzināt tālākās izglītības un karjeras izvēles iespējas, aicinot pie sevis ciemos visdažādāko profesiju pārstāvjus.

Pirmsskolas grupu bērniem bija iespēja iepazīties ar viņu vecāku profesiju daudzveidību vecumposmam piemērotā līmenī. Viņi uzzināja, cik daudz interesantu un aizraujošu profesiju ir pasaulē. Turklāt bērniem bija iespēja pašiem līdzdarboties un izzināt profesijas no visdažādākajām pusēm.

            Nedēļas sākumā skolēni rakstīja, zīmēja par savu nākotnes profesiju, domājot, kādas rakstura īpašības palīdzēs strādāt, kādas ir karjeras iespējas un kur var apgūt šo profesiju. Klases stundā  skolēni veica pārrunas “Es darba tirgū”. Noskaidroja - kas ir darbs, darba nozīme katra cilvēka dzīvē, pārrunāja, kāpēc jāstrādā, cik svarīgi jau skolas solā domāt par nākotnes profesiju, lai darbs sniegtu ne tikai atalgojumu, bet arī gandarījumu. Cilvēks var būt laimīgs tikai tad, ja dara darbu, kas sagādā prieku. Darba pieredzi jau iegūst ģimenē, veicot sev uzticētos pienākumus. Sākumskolas skolēni klases stundā guva priekšstatu par daudzveidīgu profesiju pasauli, runājot par vecāku, ģimenes locekļu profesijām. Beigās viņi secināja, par ko vēlas kļūt un mēģināja pamatot, kāpēc tieši šī profesija viņiem patīk.

Pamatskolas skolēni ar testa palīdzību noteica savu interešu loku. Pēc interešu noskaidrošanas grupās, kas tika veidotas pēc interesēm, pārrunāja, kādu profesiju pārstāvji var strādāt šajā jomā, kādas rakstura īpašības ir vajadzīgas šiem profesijas pārstāvjiem. Daudzi skolēni ar interesi stāstīja par savām zināšanām un pieredzi, kas saistīta ar nākotnes nodomiem. Daudzi uzsvēra, ka karjera  ir būtiska pilnvērtīgas dzīves sastāvdaļa.

20.oktobrī Laucesas pamatskolas PĪV Silenē ciemojās Latvijas Republikas Zemessardzes 3. Latgales brigādes 34. kājnieku bataljona pārstāvji. Vienības pārstāvji stāstīja par dienestu Zemessardzē, veica paraugdemonstrējumus un kopā ar 1.-6.klašu skolēniem veica spēka un erudīcijas uzdevumus., iepazīstināja ar tehniku un ieročiem. Skolēni uzzināja, ka Zemessardzē var apgūt arī dažādas specialitātes: sakarnieks, snaiperis, izlūks, prettanku ieroča operators, sanitārs, ložmetējnieks, militārā transporta autovadītājs, spridzinātājs, radiostaciju operators u.c.  Papildu iepriekš minētajam, zemessargiem ir iespēja mācīties atsevišķos apmācību kursos, piemēram, izdzīvošana ziemā, taktiskā šaušana, kaujas biezi apdzīvotā vietās. Dienests Zemessardzē ļauj izmantot arī civilajā dzīvē gūto profesionālo pieredzi, tāpēc līdzdarboties Valsts aizsardzības spēju stiprināšanā aicināti visdažādāko profesiju pārstāvji: IT speciālisti, pavāri, šoferi u.c. Skolēniem  viss demonstrētais ļoti patika, jo tas tik ļoti atšķiras no skolas ikdienas, kur vairāk jāsēž skolas solā, nevis var paņemt rokās un pacilāt īstus kaujas ieročus, pielaikot formu. Kur nu vēl iespēja izmēģināt savu spēku un veiklību!

Gribam pateikties Zemessardzes 3. Latgales brigādes 34. kājnieku bataljona komandieriem uz zemessargiem par izzinošu un aizrautīgu karjeras izglītības pasākumu!

Sākumskolas skolotāja Tatjana Domuļeva

Iedvesmas vakars sievietēm Subatē