Naujenes pamatskolas skolēni iepazīst profesijas

Izglītība

Lai gūtu priekšstatu par apsargu un uzraugu darbu ieslodzījuma vietās, kā arī radītu interesi par specifiskajiem darba apstākļi, kuri tiek publiskoti reti un nav populāri Karjeras izglītības programmās, 2023. gada 30. martā Naujenes pamatskolas 8. un 9. klases skolēni un viņu klases audzinātājas Zinaīda PAULIŅA un Inga ČALENKO apmeklēja  Daugavgrīvas cietuma pārvaldi Daugavpilī. Pasākums notika  sadarbībā ar portālu Prakse.lv pasākuma "Atvērtās durvis uzņēmumos 2023" ietvaros.

Apmeklējot  Daugavgrīvas cietuma pārvaldi, skolēni vārēja redzēt, cik daudz nozīmē disciplīna un kārtība, kā specifiskos apstākļos strādā sievietes un vīrieši, kā arī noskatījās filmu par Daugavgrīvas cietumu. Mūsu audzēkņi uzzināja, kādam nolūkam ir celtas šīs celtnes, ieskatījās Daugavpils pilsētas vēsturē un arhitektūrā. Skolēni ar interesi klausījās par apsardzes un uzraugu darbu, uzdeva jautājumus, saņemot izsmeļošas atbildes.

Pateicamies par sadarbību Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma Resocializācijas daļas vecākajai inspektorei Mairai Kazanavičai, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Centrālā aparāta Personālvadības daļas Vadītājas vietniecei Aijai Rundvaldei, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma priekšnieka vietniekam  Sergejam Smirnovam un visai komandai, kas mūs pavadīja un izrādīja interesējošās vietas.

Zinaīda Pauluņā, Naujenes pamatsk. 8.kl. audzinātāja

Vaboles sākumskolēni svin Lieldienas