Ikgadējā Karjeras nedēļā Augšdaugavas novada izglītības iestādes aicināja skolēnus atklāt savas uzņēmējspējas

AKTUĀLI

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā un arī Augšdaugavas novada izglītības iestādēs notika Karjeras nedēļa. Šogad Karjeras nedēļa atzīmēja savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicināja ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas - darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē.  Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

Lai veicinātu skolēnu, pedagogu, vecāku un ikviena izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu superspējām, šajā Karjeras nedēļā notika vairāki VIAA un skolu organizētie pasākumi. Dažus pasākumus varēja vērot arī tiešsaistē. 20. oktobrī plkst.13.00 tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunāja nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēja par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām  un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt plkst.19.00 diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunāja, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Diskutēja arī par pedagogu un vecāku sadarbību bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā (Abas tiešsaistes diskusijas var atrast un noskatīties VIAA mājaslapā).

Visu Karjeras nedēļu Augšdaugavas novada izglītības iestāžu skolēni arī piedalījās VIAA organizētajos sociālajos konkursos, apmeklējot tuvumā esošos uzņēmumus un iepazīstot profesionāļu spilgtākās uzņēmējspējas. Skolēni viesojās un tikās ar sekojošiem uzņēmējiem:

  • ZS “Stārķi”, īpašnieks Roberts Jonāns;
  • Darbnīca “Urtawood”, īpašnieks Aivars Žurila;
  • IK un fizioterapeite Aija Jaseviča;
  • SIA “7 dāvanas”, īpašniece Edīte Čamāne;
  • SIA “Cyprint”, valdes loceklis Agris Subatiņš;
  • Kafejnīca “Saules pakavs”, uzņēmēja Ilga Vasjutjonoka;
  • ZS “Lubāni”, īpašnieks Gunārs Strods;
  • Atpūtas centrs “Mikado”, īpašniece Tatjana Mašņuka;
  • Frizētava, ID frizieres Daina Žvirble, Lūcija Bojarune;
  • SIA “Krizantēmas”, īpašniece Monika Grancovska.

Viesojoties un tiekoties ar uzņēmējiem, skolēni uzzināja, kādas superspējas ir svarīgas, veidojot savu karjeru. Apkopojot skolēnu iesniegto informāciju, vairākkārt bija atzīmētas šādas superspējas – atbildība, mērķtiecība, komunikācija, elastība, prasme ātri pieņemt lēmumus, laika plānošana, digitālās prasmes, kreativitāte/radošums, drosme, izlēmība, iniciatīva, laipnība, viesmīlība, disciplīna, pacietība, neatlaidība, čaklums, precizitāte, līderība, gribasspēks, godīgums, mīlestība uz darbu un cilvēkiem. Šīs universālās prasmes novērtē ikviens darba devējs, un tās ir pieprasītas katras profesijas pārstāvim.

7. – 9. klašu konkursā “Meklējam uzņēmēju superspējas!”, kurā piedalījās skolas no visas Latvijas, Sventes vidusskolas 9. klase ieguva dalīto 2./3. vietu, un savā īpašumā – balvā no organizatoriem saņems galda spēli “Ideju Pitch”.

Izglītības iestādēs notika arī tematiskās karjeras nodarbības, klases stundas, izstādes, pasākumi par Karjeras nedēļas tēmu “Uzņēmējspēju apzināšana un attīstīšana veiksmīgas karjeras veidošanā”, tika organizētas VIAA sagatavotās video mācībstundas.

Lai mūsu jauniešiem izdodas atklāt savas superspējas, pilnveidot tās un realizēt turpmākajā karjeras ceļā!

Augšdaugavas novada pašvaldības pedagoģe karjeras konsultante Iveta Repkova

Ugunsdrošība praktiski