Karjeras nedēļa Sventes vidusskolā

Izglītība

Karjeras nedēļas ietvaros Sventes vidusskolā notika dažādas aktivitātes. Karjeras nedēļa sākās ar tikšanos ar IT speciālistu, vecāko biznesa un tehnisko konsultantu Andreju Sibircevu, kurš jauniešiem pastāstīja par to, kur var iegūt IT speciālista izglītību, kādas prasmes ir nepieciešamas un kādas ir karjeras izaugsmes iespējas. Vakarā plkst. 18.30 bija iespēja  noklausīties tiešsaistes lekciju par prasmēm, kuras nepieciešamas veiksmīgai karjerai. Visas nedēļas garumā klases stundās arī tika akcentēta šī gada Karjeras nedēļas galvenā tēma "Prasmes".

18.oktobrī 7.,10. un 11.klases skolēniem bija iespēja klātienē tikties ar Janu Priedīti - Daugavpils Slimnīcas Dzemdību nodaļas vecmāti, kura iepazīstināja ar sava profesijas ieguves iespējām un projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novadā" ietvaros runāja par reproduktīvo un seksuālo veselību. Ceturtdien Karjeras stundas vadīja Augšdaugavas novada Karjeras izglītības speciāliste Iveta Repkova, bet nedēļas izskaņā Valsts policijas pārstāvji pēc skolas lūguma iepazīstināja 5.-11.klases skolēnus ar policijas darba specifiku un profesijas apguves iespējām, kā arī atbildēja uz skolēnu jautājumiem

Lāčplēša dienas pasākumi Kalupē