Lāčplēša dienas pasākumi Kalupē

AKTUĀLI

Lāčplēša dienas noskaņās, aicinām kalupiešus 10.novembrī piedalīties ekskursijā  “Zemessardzes militārās tehnikas izstāde” Daugavpils cietoksnī. Izbraukšana no Kalupes pagasta pārvaldes ēkas plkst. 12.30.

Plkst. 15.00 ierašanās Vaboles pagasta militārajā poligonā “Meža Mackeviči”. Ekskursijas laikā būs iespēja apskatīt poligona teritorijā esošās apmācību vietas, militārās tehnikas demonstrāciju un to pielietojumu militāro personu pavadībā.

11.novembrī plkst.16.30 aicinām kalupiešus piedalīties aktivitātē “Gaismas ceļš” – svecīšu iedegšana un ziedu nolikšana Bronislava Šaršūna – Latvijas brīvības cīņu dalībnieka piemiņas vietā Baltaču kapsētā un pie pieminekļa 20.gadsimta cietušajiem kalupiešiem un upuriem.

Plkst. 17.00, pieminot Bronislavu Šaršūnu, dziesmas vīru vokālā ansambļa “Čvartaks” izpildījumā un tikšanās ar B. Šaršūna piederīgajiem (Kalupes pagasta pārvaldes ēkā).

Kalupes pagasta pārvalde

Publiskā apspriešana par koku ciršanu Vecstropu ciemā