Publiskā apspriešana par koku ciršanu Vecstropu ciemā

AKTUĀLI

Naujenes apvienības pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju koku ciršanai projekta “220 kV EPL C103, C116, C149, C159, C6467 un C 6079 pārbūve Daugavpilī, IO - 212239“ īstenošanai Augšdaugavas novada Vecstropu ciema teritorijā.

Koku ciršanas pamatojums: esošās elektrolīnijas un projektējamās jaunās 20/0,4kV līnijas atbrīvošana no kokiem.

Publiskās apspriešanas termiņš ilgs no 30. oktobra līdz 8. novembrim.

Aicinām iedzīvotājus sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski Naujenes apvienības pārvaldē, Skolas iela 15, Naujene (tālr. 65476840, 65476841) vai sūtot uz e-pastu: parvalde@naujene.lv.

Karjeras nedēļa Laucesas pamatskolā