Karjeras nedēļa Kalupes pamatskolā

Izglītība

Karjeras nedēļa Kalupes pamatskolā noritēja ar vairākiem izzinošiem un radošiem pasākumiem. Klašu grupas tika aicinātas piedalīties konkursos, viesojoties uzņēmumos vai pie spilgtām personībām.

1.,3.,4.,6., klašu skolēni piedalījās konkursā ‘’Mūsu supervaronis”, tiekoties un tuvāk iepazīstoties ar veiksmīgu uzņēmēju, veikala vadītāju Moniku Grancovsku.

8.klase ciemojās trijās lauku  saimniecībās un tikās ar dažādiem lauksaimniecības nozaru pārstāvjiem. Ar piena lopkopības specifiku skolēnus iepazīstināja Jānis un Olga Jakubovski, ar graudu audzēšanas prasmi Pēteris Skrinda, bet ar gaļas lopu audzēšanu un muzeja izveides mākslu  Valentīna Kukļa  saimniecībā  Margarita Kukle. Saimnieki labprāt dalījās savā pieredzē un veiksmes stāstos, kā arī  atbildēja uz dažādiem jautājumiem par šķēršļiem un grūtībām, kas jāpārvar, lai sasniegtu savu mērķi.

Apmeklējot veikalu un uzdodot dažnedažādus jautājumus, jaunāko klašu skolēni uzzināja, cik liela atbildība, neatlaidība un mērķtiecība ir nepieciešama ik dienas, kādas zināšanas un rakstura īpašības ir jāiegūst, lai klienti vienmēr būtu apmierināti un arī pats uzņēmējs būtu gandarīts par savu darbu un turpinātu attīstīties. No sava Supervaroņa visspilgtākajām īpašībām skolēni  izveidoja foto puzli.

Savukārt 8. klases skolēniem šis brauciens deva iespēju redzēt klātienē lauksaimniecības uzņēmējdarbības specifiku un lauku dzīves ikdienu. Uzdodot jautājumus un uzklausot stāstījumus,  bija iespēja izvērtēt, kas tad ir spilgtākā uzņēmējspēja, kurai jāpiemīt katram uzņēmējam. Vairākkārt tika peminēta izglītības lielā nozīme. Kā uzsvēra graudkopības uzņēmējs P. Skrinda,  viss sākas ar izglītošanos. Lai vadītu savu saimniecību, noteikti jāzina ne tikai ar lauksaimniecību saistītie jautājumi, bet arī valodas, matemātika un ekonomikas pamati. Jo daudzpusīgāka izglītība, jo plašāks ir redzējums.

Ļoti aizraujoša un radoša bija foto sesija šajās lauku saimniecībās, kurās labprāt “pozēja” arī mājdzīvnieki, seni, neparasti muzeja priekšmeti, modernā lauksaimniecības tehnika un milzīgi graudu kalni.

Atgriežoties skolā un daloties savos iespaidos klases stundās, skolēni   par vissvarīgāko uzņēmējspēju tomēr izvirzīja to, kas visus šos saimniekus vieno - un tā ir mīlestība pret savu zemi un to, ko viņi dara. Karjeras izglītība ir integrēta visā pilnveidotajā mācību saturā un pieejā.  Pilnveidotā mācību satura  būtība ir vērsta uz to, lai skolēniem būtu iespēja atklāt, attīstīt un pilnveidot savas stiprās puses, realizēt intereses, mācīties darot, skaidri apzinoties katras darbības sasniedzamos rezultātus, kā arī saņemt pilnvērtīgu atgriezenisko saiti.

Kalupes pamatskolas skolotāja Māra Leleva

Ar "Skolas somu" viesmīlīgajā Ludzā